naar inhoud

Praktisch

dienst Sociale Zaken-Integratie

Sociaal Huis
Gasthuisstraat 2
1730 Asse

tel.02 454 19 10
e-mail visitekaartje medewerkers

Openingstijden

Maandag t.e.m. vrijdag: van 08.30 u. tot 11.30 u. 

dienst Sociale Zaken-Integratie

dienst Sociale zaken

De dienst Sociale Zaken maakt burgers wegwijs in de pensioenwetgeving, de wetgeving van de tegemoetkomingen en andere voordelen voor personen met een handicap.

Tijdens de openingsuren staat hij ten dienste van de individuele burger en biedt hulp bij het invullen van documenten op vlak van de sociale wetgeving. De medewerkers luisteren, geven antwoord op gestelde vragen en verwijzen, indien nodig, door naar de bevoegde diensten. De dienst Sociale Zaken bemiddelt met andere bevoegde diensten en maakt afspraken zodat drempelverlagend kan worden gewerkt.

De dienst werkt daarnaast ook aan het lokaal ouderenbeleid en het toegankelijkheidsbeleid. Hij werkt ondersteunend binnen de seniorenraad en de gemeentelijke adviesraad voor zieken en personen met een handicap.

Integratie

In Asse leven meer dan 30.000 mensen, waaronder meer dan 92 verschillende nationaliteiten. Elke persoon heeft zijn eigen taal, gewoonten, visie en ervaringen. Een boeiend gegeven!

Het gemeentebestuur gaat de uitdaging aan om van Asse een thuis te maken voor elke inwoner. Dit doet zij door te werken aan participatie, de uitbouw van sociale netwerken, het doorbreken van stereotiepe beeldvorming en nog veel meer. Daarnaast gaat het op zoek te gaan naar wat mensen bindt.

De dienst Integratie geeft het lokale integratiebeleid van het gemeentebestuur mee vorm door:

  • andere gemeentelijke diensten te stimuleren om rekening te houden met diversiteit binnen de samenleving en hen daarbij te ondersteunen;
  • overleg over thema's als diversiteit en integratie op de rails te zetten;
  • het integratiebeleidsplan uit te schrijven, uit te voeren en op te volgen;
  • contacten te onderhouden met verschillende bevolkingsgroepen en minderheden;
  • de toegankelijkheid van voorzieningen en diensten te verhogen;
  • scholen te ondersteunen in hun omgang met de toenemende anderstaligheid. De dienst doet dit onder andere door projecten op te zetten samen met ouders, scholen, leerlingen.

Waarvoor kan je op deze dienst terecht?