naar inhoud

Praktisch

dienst Openbare Werken

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 39/37/40
fax02 454 19 65
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Meer info

Trottoirs

Aanleg, onderhoud en herstelling

De aanleg, het onderhoud en de hestelling van trottoirs gebeurt:

  • ofwel door de werkliedencentrale;
  • ofwel door gespecialiseerde firma's, die het het college van burgemeester en schepenen door middel van overheidsopdrachten kiest.

Schade

Schade aan trottoirs (bijv. verzakkingen, ophogingen, losgekomen dallen, ...) kan je melden:

De dienst Openbare Werken kijkt dan na waardoor de schade werd veroorzaakt (bijv. werken door een nutsmaatschappij, boomwortels, ...) en laat de schade zo snel mogelijk herstellen.

Sneeuw- en ijsvrij houden van trottoir

Over het sneeuw- en ijsvrij maken van trottoirs zegt het politiereglement (afdeling 8) het volgende:

"Bij ijzel of sneeuwval zijn de inwoners verplicht over heel de breedte van het trottoir, langsheen hun woningen of aanpalende panden, waarvan zij het gebruik of genot hebben, passende maatregelen te treffen om de veiligheid van het voetgangersverkeer te verzekeren. Sneeuw en ijs dienen op het trottoir langs de boordstenen te worden gelegd, doch er moet een vrije doorgang van minstens 60 cm blijven voor de voetgangers. Indien het trottoir te smal is, mag de sneeuw of het ijs over de rijweg worden verspreid, doch in geen geval opgehoopt."

Je moet dus zélf het trottoir voor je woning sneeuw- en ijsvrij houden!

Enkele tips:

  • Ga de sneeuw te lijf met een borstel en/of sneeuwschep. Vooral wanneer de sneeuw nog niet betreden is, is dit de gemakkelijkste oplossing. Veeg de sneeuw niet in de goot maar laat hem liggen op de stoeprand. Op die manier vormt de sneeuw een barrière voor het smeltwater dat naar de riolering loopt;
  • Is je trottoir na een veegbeurt nog niet volledig ijsvrij? Strooi dan een beetje strooizout op de overgebleven ijsplekken. Denk echter aan het milieu: maak matig gebruik van strooizout en strooi enkel zout op plaatsen waarover gelopen en/of gereden wordt (en dus niet in de bermen of grachten). Strooizout heeft immers pas effect wanneer erover wordt gelopen/gereden. Verwijder de ontdooide smurrie voor het opnieuw kan aanvriezen;
  • Houd rekening met (brom)fietsers. Gooi bij het vrijmaken van je oprit geen sneeuw op het fietspad;
  • Denk aan de postbode. Een sneeuw- en ijsvrij trottoir voor je brievenbus maakt zijn/haar job heel wat veiliger;
  • Wees solidair met je buren indien zij niet in staat zijn om zelf sneeuw te ruimen.