naar inhoud

Praktisch

dienst Openbare Werken

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 39/37/40
fax02 454 19 65
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Sneeuw- en ijzelbestrijding

Winterlandschap (grote weergave)

Nachtvorst, sneeuw, ijzel, … In de winter zijn de wegen regelmatig glad. Bij vriesweer zorgen de gemeentelijke werklieden voor een veilig wegennet door sneeuw- en ijzelbestrijding.

De gemeentelijke werklieden strooien preventief op aanbeveling en de voorspellingen van de meteorologische diensten.

'Droog' strooien

Het gemeentebestuur heeft meerdere strooiwagens ter beschikking. Hiermee wordt 'droog' gestrooid.

'Droog' strooien betekent het strooien van zout zonder toevoegingen. Dit heeft als nadeel dat er meer tijd verstrijkt tussen het moment waarop de zoutkorrel het wegdek raakt en de vorming van pekel rond de zoutkorrel. Bovendien werkt de gevormde pekel pas efficiënt als er frequent over wordt gereden en het verkeer de gevormde pekel meeneemt. Dit verklaart waarom soms wordt gedacht dat in bepaalde straten niet werd gestrooid.

Bij niet-aanhoudend vriesweer

Het bestuur opteert om bij niet-aanhoudend vriesweer enkel te strooien in/op:

  • schoolomgevingen;
  • hoofdwegen;
  • belangrijke verbindingswegen;
  • gemeentewegen in het centrum;
  • busbanen.

Bij aanhoudend vriesweer

Wanneer het wegdek spekglad is, rukken de vier zoutstrooiers uit. Zij rijden elk een eigen parcours van ongeveer 100 kilometer aan een gemiddelde van 30 km per uur.

Parcours zoutstrooiers:

  1. Parcours 1: industrie Kobbegem en Zellik, Zellik, Relegem en een gedeelte van Kobbegem
  2. Parcours 2: Asbeek, Asse-Terheide, Krokegem, Mollem
  3. Parcours 3: industrie Mollem, Assesteenweg, Velm, Schermershoek, Sleewagen tot grens Merchtem, Kobbegem en Walfergem
  4. Parcours 4: centrum Asse, Tenberg, Bekkerzeel, Terlinden

De motivatie om de winterdienst op deze wijze te organiseren kan worden gevonden in het evenwicht dat de gemeente nastreeft op vlak van veiligheid, milieubelasting, kostprijs van strooizout, personeelskosten, impact op het rioolstelsel, impact op de zuiveringscapaciteit van het waterzuiveringstation, impact op het wegdek en de verhardingen, behoud van winterpret voor de jeugd en het lage rendement van strooien op weinig bereden wegen.

Strooien van autosnelwegen en gewestwegen

Gewestwegen, bruggen, gewestelijke fietspaden en spoorwegovergangen worden in principe niet gestrooid door de gemeente; hiervoor is het Agentschap Wegen en Verkeer verantwoordelijk.

Meer info over de winterdienst van het Agentschap Wegen en Verkeer vind je hier.

Zelf strooien in doodlopende straten

In geval van algemene gladheid kan je als inwoner van een doodlopende straat strooizout afhalen in de werkliedencentrale. Dit zout mag je enkel gebruiken voor het bestrooien van het openbaar domein in de doodlopende straat waar, gezien het geringe verkeer, niet wordt gestrooid.

Na na telefonische afspraak op het nummer 02 452 67 28 kom je het strooizout zelf afhalen in de werkliedencentrale, Z.5 Mollem 30, 1730 Asse.