naar inhoud

Praktisch

Woonloket

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 85 of 0498 36 87 66
fax02 454 19 65
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Dinsdag: 08.30 - 12.00 u. en na afspraak van 17.00 - 19.00 u. in het gemeentehuis (1ste verdieping), Gemeenteplein 1, Asse.

Vrijdag: 08.30 - 11.30 u. in het sociaal huis, Gasthuisstraat 2, Asse.

Meer info

Woonreglementering

Sinds eind 1998 is de Vlaamse Wooncode van kracht. Deze reglementering van het Vlaams Gewest legt de minimumnormen op waaraan huurwoningen moeten voldoen.

Alle woningen in Vlaanderen moeten voldoen aan minimale kwaliteitsnormen. Ze moeten basiscomfort bieden, veilig en gezond zijn. Zoniet kunnen ze geïnventariseerd worden als ongeschikt of onbewoonbaar, waardoor de eigenaar een jaarlijkse heffing zal moeten betalen. Ongeschikte en onbewoonbare woningen kunnen ook geen conformiteitsattest krijgen.

Een aantal gebreken aan woningen gelden als zware gebreken. Eén enkel zwaar gebrek is al voldoende om een conformiteitsattest te weigeren en de woning of kamer ongeschikt of onbewoonbaar te verklaren. Voorbeelden van zware gebreken zijn ernstige risico's op elektrocutie, brand, ontploffing en CO-vergiftiging.

Andere gebreken spelen mee in de eindbeoordeling, maar zijn op zich niet voldoende om het conformiteitsattest te weigeren en de woning of kamer ongeschikt te verklaren. Dat kan pas wanneer deze samen met andere gebreken voorkomen. Dat zijn de lichte gebreken. Voorbeelden van lichte gebreken zijn beperkte vochtschade, verweerde ramen en deuren, onvoldoende verluchting en beschadigingen aan het pleisterwerk.