naar inhoud

Verslag designworkshop 10 juni 2015

Op 10 juni organiseerde het bestuur, begeleid door participatie-expert Levuur, een designworkshop voor de vrijetijdssite in Zellik.

Doelstellingen van deze workshop:

  • Verzamelen van beeld- en smaakmakers: hoe zal de site er uit zien? Welke sfeer en energie? Wat zien we daar dan gebeuren? Hoe beleven we dat?
  • Onderzoek naar dwarsverbindingen en synergieën die mogelijk zijn tussen de verschillende functies.
  • Onderzoek naar verschillende inplantingen en vormgeving van de site (binnen en buiten) a.d.h.v. 3 scenario’s en het verzamelen van input over mogelijke voor- en nadelen van de verschillende inplantingen.