naar inhoud

Praktisch

Woonloket

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 85 of 0498 36 87 66
fax02 454 19 65
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Dinsdag: 08.30 - 12.00 u. en na afspraak van 17.00 - 19.00 u. in het gemeentehuis (1ste verdieping), Gemeenteplein 1, Asse.

Vrijdag: 08.30 - 11.30 u. in het sociaal huis, Gasthuisstraat 2, Asse.

Sociale huurwoningen

Hoe verloopt de toewijzing van een sociale woning?

Om huurder van een sociale woning te kunnen worden, moet je je kandidaat stellen bij een een sociale huisvestingsmaatschappij (SHM) of sociaal verhuurkantoor (SVK) in je buurt of in de gemeente waar je wilt wonen.

Voor onze gemeente kan je je inschrijven bij:

- SHM Providentia - Brusselsesteenweg 191 - 1730 Asse - T 02 452 72 43 - info@providentia.be - www.providentia.be
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 08.00 tot 11.30 uur

- SVK Webra - Brusselsesteenweg 191 - 1730 Asse - T 02 451 24 90 - administratie@webra.be
Open op maandag, woensdag en vrijdag van 08.30 tot 11.30 uur

Je kan je kans op een toewijzing verhogen door in te schrijven bij alle bovenstaande sociale verhuurders.

Inschrijvingsvoorwaarden

Men gaat na of je situatie voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden:

 1. meerderjarig zijn. Ook minderjarige ontvoogde personen of een minderjarige persoon die zelfstandig woont of gaat wonen met begeleiding door een erkende dienst komt in aanmerking;
 2. voldoen aan de inkomensvoorwaarde;
 3. voldoen aan de eigendomsvoorwaarde;
 4. voldoen aan de taal- of inburgeringsbereidheid;  
 5. ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister in België. 

Wanneer je meer informatie wenst over de voorwaarden of je wenst hulp bij het invullen van de documenten, kan je steeds terecht bij de woonconsulent, bij de huisvestingsmaatschappij of bij het sociaal verhuurkantoor.

Toewijzing

Bij de toewijzing van een sociale woning wordt met een aantal regels rekening gehouden. Deze regels worden toegepast in de volgorde zoals hieronder beschreven:

 1. de rationele bezetting: je krijgt slechts een woning toegewezen die overeenkomt met de grootte van je gezin;
 2. verplichte voorrangregels: sommige mensen krijgen voorrang door de specifieke situatie waarin ze verkeren;
 3. optionele voorrangsregels: bewoners van de gemeente of van het werkgebied krijgen voorrang volgens de bepalingen van het gemeentelijke toewijzingsreglement;
 4. datum van inschrijving.

Op 13 november 2009 keurde de minister van Wonen het toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen van de Interlokale vereniging 'Regionaal woonbeleid Noord-West Brabant' (zijnde de gemeenten Asse, Dilbeek, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise en Opwijk) goed. Minister Liesbeth Homans keurde op 28 april 2015 het gewijzigde reglement goed.

De gewijzigde toewijzingsregels

Achtereenvolgens wordt er voorrang gegeven aan de kandidaat-huurders

 1. die sinds hun geboorte wonen in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is of die minimaal 10 jaar in de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is, wonen of gewoond hebben;
 2. die in de periode van 6 jaar vóór de toewijzing minstens 3 jaar inwoner zijn of geweest zijn van de gemeente waar de toe te wijzen woning gelegen is;
 3. die in de periode van 6 jaar vóór de toewijzing minstens 3 jaar inwoner zijn of geweest zijn van een gemeente uit het intergemeentelijk samenwerkingsverband 'Regionaal woonbeleid Noord-West Brabant'.

De sociale verhuurkantoren wijzen hun woningen op basis van hun eigen regels toe, niet volgens het hierboven vermelde toewijzingsreglement. De inschrijvingsvoorwaarden zijn wel dezelfde.

Belangrijk: Om de twee jaar wordt de wachtlijst nagekeken. Iedere kandidaat-huurder krijgt dan van de sociale verhuurder een brief waarin hij wordt gevraagd om een aantal gegevens opnieuw te bezorgen. Kandidaat-huurders die niet tijdig reageren worden van de wachtlijst geschrapt. Wanneer je wordt geschrapt, dien je je opnieuw in te schrijven.

Meer info

Woonloket, T 02 454 19 85, M 0498 36 87 66, woonloket@asse.be