naar inhoud

Federale overheidsdienst Financiën

Voor de aangifte van je personenbelasting moet je je wenden tot de dienst Personenbelasting van de federale overheidsdienst Financiën. Je vindt de contactgegevens van de diverse diensten van de FOD Financiën op deze pagina.

Meer info over de aangifte van je personenbelasting vind je op de site van de FOD Financiën.

Directe belastingen

Taxatiedienst Asse (Controle, aangiftes en berekeningen)

tijdelijke locatie: Gemeenteplein 1, 3de verdieping, 1730 Asse, T 02 57 786 80 - p.leuven.team4@minfin.fed.be

Iedere werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Vennootschappen

Baron R. de Vironlaan 105, 1700 Dilbeek, T 02 57 83 290 - F 02 57 98 066 - contr.db.ven.asse@minfin.fed.be

Iedere werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Btw

Belastingen over de toegevoegde waarde – Fiscale informatie in verband met nieuwbouw of verbouwingen.

Baron R. de Vironlaan 105, 1700 Dilbeek, T 02 57 786 40 – F 02 57 967 42 - contr.btw.asse@minfin.fed.be

Iedere werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.

Registratie

Hier kan je terecht voor: registreren van overeenkomsten (koop, ruil, huur, ...) in verband met onroerende goederen, aangiften van nalatenschap (inlichtingen aangaande het invullen van de aangiften worden verstrekt, het invullen zélf op daartoe bestemde formulieren gebeurt niet op het kantoor), afleveren van formulieren en attesten in verband met het onroerend bezit.

Registratiekantoor Asse 1 (Asse, Wemmel, Opwijk) Baron R. de Vironlaan 105, 1700 Dilbeek, T 02 57 78 650 - F 02 57 97 771 - rzsj.registratie.asse@minfin.fed.be

Iedere werkdag van 08.00 uur tot 12.00 uur.

Sectie der accijnzen

Groenstraat 51, 1800 Vilvoorde, T 02 57 50 730 - F 02 57 95  529 - da.buek.hk.vilvoorde@minfin.fed.be

Enkel na afspraak.

Kadastercontrole

Verschaft inlichtingen over kadastrale percelen en kadastrale inkomens aan eigenaars of huurders. Fouten in kadastrale documenten worden hier nagezien, onderzocht en verbeterd.

Kadastercontrole Asse (gemeenten Asse, Opwijk, Merchtem, Affligem, Liedekerke, Ternat )
Baron R. de Vironlaan 105, 1700 Dilbeek, T 02 57 78 590 of 02 57 78 600 - F 02 57 96 738

Dinsdag van 08.30 uur tot 12.00 uur.

Ontvangkantoor

Stationsstraat 90/2, 1840 LONDERZEEL, T 02 57 786 10 - F 02 57 988 24 - teaminv.vlaamsbrabantnoord@minfin.fed.be

Iedere werkdag van 09.00 uur tot 12.00 uur.