naar inhoud

Praktisch

dienst Lokale Economie - Middenstand - Landbouw

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 56
fax02 452 24 10
e-mail visitekaartje

Meer info

Afwijking wekelijkse rustdag en openingstijden

Alle handelaars, ambachtslieden en ondernemingen die een activiteit uitoefenen in de directe verkoop van producten (of desgevallend de levering van diensten) en een rechtstreeks contact met het cliënteel vereisen, zijn onderworpen aan de wet die sluitingsuren en een verplichte wekelijkse rustdag oplegt (behalve afwijkingen).

Sluitingsuren

De verplichte sluitingsuren zijn als volgt bepaald:

 • Vóór 05.00 uur en na 21.00 uur op vrijdag en op de werkdag vóór een wettelijke feestdag.
 • Als de wettelijke feestdag op een maandag valt, dan wordt de verlenging tot 21.00 uur toegestaan op de zaterdag die voorafgaat.
 • Vóór 05.00 uur en na 20.00 uur op de andere dagen.

Voor nachtwinkels en privaatbureaus voor telecommunicatie gelden andere sluitingstijden:

 • De nachtwinkels moeten sluiten tussen 07.00 uur en 18.00 uur.
 • De privaatbureaus voor telecommunicatie moeten sluiten tussen 20.00 uur en 05.00 uur.

Wekelijkse rustdag

Gewone wekelijkse rustdag

De wekelijkse rustdag is een ononderbroken sluitingsperiode van 24 uren, die begint op zondag om 05.00 uur of om 13.00 uur en eindigt op hetzelfde uur maandag.

Tijdens deze periode zijn verboden:

 • toegang tot de vestigingseenheid;
 • rechtstreekse verkoop van producten;
 • rechtstreekse levering van diensten;
 • levering aan huis.

Andere wekelijkse rustdag

Eenieder kan een andere wekelijkse rustdag nemen op voorwaarde dat:

 • deze rustdag minimaal 6 maanden op dezelfde dag wordt genomen;
 • er op zondag geen andere producten verkocht of diensten geleverd worden dan diegenen die normaal verkocht of geleverd worden;
 • deze rustdag op duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze vermeld is.

In tegenstelling tot de vroegere regelgeving dient deze andere rustdag niet langer aan het gemeentebestuur gemeld te worden.

Wekelijkse rustdag vóór wettelijke feestdag

Wanneer de wekelijkse rustdag onmiddellijk een wettelijke feestdag voorafgaat, mag de wekelijkse rustdag verschoven worden naar de dag die op deze wettelijke feestdag volgt.

Afwijking wekelijkse rustdag

Op initiatief van één of meerdere handelaars, handelend in eigen naam of in naam van een groepering van handelaars, kan het college van burgemeester en schepenen in sommige gevallen afwijkingen toestaan:

 • ter gelegenheid van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden (wettelijke feestdagen, solden, feesten, enzovoort);
 • ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten.

Het aantal afwijkingen is beperkt tot 15 dagen per jaar.

Deze afwijkingen gelden voor het hele grondgebied van de gemeente of voor een deel ervan. In geen enkel geval mogen er individuele afwijkingen worden toegestaan.

Deze aanvragen dienen gericht aan het college van burgemeester en schepenen, dienst Lokale Economie, Gemeenteplein 1, 1730 Asse.

Voor 2018 gelden volgende afwijkingen op de wekelijkse rustdag op ambacht en nering:

Asse:

van 1 t.e.m. 7 januari, van 16 t.e.m. 22 april, van 18 t.e.m. 24 juni, van 25 juni t.e.m. 1 juli, van 10 t.e.m. 16 september, van 1 t.e.m. 7 oktober, van 8 t.e.m. 14 oktober, van 10 t.e.m. 16 december, van 17 t.e.m. 23 december en van 24 t.e.m. 30 december.

Zellik:

van 1 t.e.m. 7 januari, van 12 t.e.m. 18 februari, van 9 t.e.m. 15 april, van 7 t.e.m. 13 mei, van 2 t.e.m. 8 juli, van 9 t.e.m. 15 juli, van 16 t.e.m. 22 juli, van 23 t.e.m. 29 juli, van 30 juli t.e.m. 5 augustus, van  6 t.e.m. 12 augustus, van 13 t.e.m. 19 augustus, van 20 t.e.m. 26 augustus, van 27 augustus t.e.m. 2 september, van 29 oktober t.e.m. 4 november en van 24 t.e.m. 30 december.

Meer info: wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening (BS 2006-12-19).

Controle

Controle op de wetgeving gebeurt door:

 • de federale en lokale politie;
 • inspecteurs en controleurs van de dienst Controle en Bemiddeling van de federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie.

Inlichtingen

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie Algemene Directie KMO-beleid, T 02 277 81 21