naar inhoud

Praktisch

Woonloket

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 85 of 0498 36 87 66
fax02 454 19 65
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Dinsdag: 08.30 - 12.00 u. en na afspraak van 17.00 - 19.00 u. in het gemeentehuis (1ste verdieping), Gemeenteplein 1, Asse.

Vrijdag: 08.30 - 11.30 u. in het sociaal huis, Gasthuisstraat 2, Asse.

Meer info

Installatie-eisen bij renovatie

Nieuwe minimale eisen voor de vernieuwing van installaties in bestaande gebouwen vanaf 2015

De Vlaamse overheid stelt vanaf 1 januari 2015 nieuwe eisen bij renovaties van installaties in bestaande gebouwen. De nieuwe eisen kregen als roepnaam ‘installatie-eisen bij renovatie’.

Bij werkzaamheden aan installaties in bestaande gebouwen waarvoor een stedenbouwkundige aanvraag is ingediend of waarvoor een melding is gedaan, gelden vanaf 1 januari 2015 nieuwe eisen. De installatie-eisen bij renovatie gelden voor nieuw geplaatste, vernieuwde of vervangen installaties bij renovaties en functiewijzigingen in bestaande gebouwen.

De eisen gelden niet voor installaties waaraan geen werkzaamheden worden uitgevoerd.

Er zijn eisen op het vlak van verwarming(ketels, elektrische warmtepompen, direct elektrische verwarming, sanitair warm water(elektrische boilers en doorstromers en circulatieleidingen), koeling (ijswatersystemen), ventilatiesystemen, verlichting en verplichte energieverbruiksmeters.

De installatie-eisen bij renovatie worden toegevoegd aan de bestaande EPB-eisen.

Er is een uitgebreide versie van de informatieve tekst beschikbaar waarin dieper wordt ingegaan op de eisen, het toepassingsgebied en enkele vaak gestelde vragen. Die uitgebreide tekst is te vinden op http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/epb/doc/installatie_eisen.pdf.

Meer achtergrondinformatie is opgenomen op http://www.energiesparen.be/epb/prof/evaluatie2013.

De eisen zijn beschreven in bijlage XII van het Energiebesluit dat terug te vinden is op http://www.energiesparen.be/epb/bijlagen.

De eisen worden opgelegd via het wijzigingsbesluit van 29 november 2013. Dat besluit vind je op http://www.energiesparen.be/epb/wijzigingen.