naar inhoud

Praktisch

dienst Openbare Werken

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 39/37/40
fax02 454 19 65
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Meer info

Openbare verlichting

Defecte straatlampen

Een defecte straatlamp kan voor ongemakken zorgen. Onvoldoende verlichte plaatsen kunnen immers een gevoel van onveiligheid of gevaarlijke verkeerssituaties creëren.

Buurtbewoners zien meestal het eerst wanneer een lamp stuk is. Zij kunnen een defecte straatlamp melden:

Voor gemeentelijke en provinciale wegen: distributienetbeheerder Iverlek (Eandis)

Voor gewestelijke wegen: EMA

Voor defecten aan de verlichting van de gewestwegen belt u de dienst EMA (Elektriciteit en Mechanica Antwerpen) van het Vlaams Gewest op het nummer 03 443 63 31, F 03 443 63 09,
VTC.meldingen@vlaanderen.be.

De gewestelijke wegen die doorheen Asse lopen zijn:

 • de N9 (Gentsesteenweg, Nerviërsstraat, Kalkoven, Steenweg, Gemeenteplein, Weverstraat, Stationsstraat, Brusselsesteenweg, Pontbeek, Zuiderlaan en Nieuwe Steenweg);
 • de N47 (Dendermondsesteenweg)
 • de N285 (Edingsesteenweg): beheer gebeurt nog door Eandis.

Verplaatsen openbare verlichting

Indien je je inrit onmogelijk kan aanleggen omdat er een openbare verlichtingspaal in de weg staat, kan je aan het gemeentebestuur toestemming vragen om deze te laten verplaatsen.

Slechts na akkoord van het gemeentebestuur kan de netwerkbeheerder Eandis palen en armaturen van de openbare verlichting verplaatsen.

Aanvraagprocedure

 1. Schrijf een gemotiveerde aanvraag voor het verplaatsen van een openbare verlichtingspaal (nummer openbare verlichtingspaal vermelden) en verklaar hierin dat je alle kosten, verbonden aan het verplaatsen, zal betalen indien je na ontvangst van de offerte beslist om de werken te laten uitvoeren. Voeg hierbij een kopie van het bouwplan;
 2. Stuur je aanvraag naar het college van burgemeester en schepenen, Gemeenteplein 1, 1730 Asse;
 3. De dienst Openbare Werken beslist al dan niet om gunstig advies te geven voor de verplaatsing van de openbare verlichtingspaal;
 4. De dienst Openbare Werken legt zijn advies voor aan het college van burgemeester en schepenen;
 5. Het college van burgemeester en schepenen beslist al dan niet om toestemming te geven voor de verplaatsing van de openbare verlichtingspaal;
 6. Indien het schepencollege geen goedkeuring geeft, stelt de dienst Openbare Werken je hiervan op de hoogte;
 7. Indien het schepencollege goedkeuring geeft, vraagt de dienst Openbare Werken een offerte voor de verplaatsing van de openbare verlichtingspaal aan Eandis;
 8. De dienst Openbare Werken bezorgt je de offerte van Eandis;
 9. Je bezorgt je schriftelijk akkoord met de offerte van Eandis aan de dienst Openbare Werken;
 10. De dienst Openbare Werken geeft aan Eandis opdracht voor de verplaatsing van de openbare verlichtingspaal;
 11. Eandis voert de werken uit en factureert rechtstreeks aan jou;
 12. Jij betaalt rechtstreeks aan Eandis.

Kostprijs

De aanvraag van de offerte voor het verplaatsen van de openbare verlichtingspaal is kosteloos.

Indien je beslist om de werken te laten uitvoeren, zullen alle kosten voor het verplaatsen én eventueel bijplaatsen van bijkomende verlichtingspunten (bijv. indien door het verplaatsen van de openbare verlichtingspaal het lichtopbrengstschema in het gedrang komt), rechtstreeks aan jou worden gefactureerd.