naar inhoud

Praktisch

Secretariaat - Receptie

Secretariaat

Administratief centrum (2de verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse
T 02 454 19 72
F 02 452 24 10
secretariaat@asse.be

Receptie

Administratief centrum (gelijkvloers)
Gemeenteplein 1
1730 Asse
T 02 454 19 19
F 02 452 24 10
onthaal@asse.be

visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Taxivergunning en verhuur van voertuigen met bestuurder

Wat?

Voor het exploiteren van een taxidienst of voor het verhuur van voertuigen met een bestuurder heb je een vergunning nodig van het gemeentebestuur. Die vergunning moet minstens één voertuig bevatten en wordt toegekend door het college van burgemeester en schepenen.

Met een taxidienst wordt een bezoldigde vervoerdienst van personen door middel van voertuigen met bestuurder bedoeld, die aan de volgende eisen voldoet:

  • Het voertuig is, naar constructie en uitrusting, geschikt voor het vervoer van ten hoogste negen personen, de bestuurder inbegrepen, en is daartoe bestemd.
  • Het voertuig wordt ter beschikking gesteld van het publiek, hetzij op een bepaalde standplaats op de openbare weg in de zin van het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer, hetzij op eender welke andere plaats die niet voor het openbaar verkeer is opengesteld, en waarover de exploitant beschikt.
  • De terbeschikkingstelling heeft betrekking op het voertuig en niet op elk van de plaatsen ervan als het voertuig ingezet wordt als taxidienst, of op elk van de plaatsen van het voertuig en niet op het voertuig zelf als het ingezet wordt als collectieve taxidienst.
  • De bestemming wordt door de cliënt bepaald.

Wie?

Personen en/of rechtspersonen die voldoen aan alle administratieve voorwaarden, gesteld in het decreet en het gemeentelijk reglement, en na onderzoek van de zedelijke waarborgen, beroepsbekwaamheid en solvabiliteit kunnen een vergunning toegekend krijgen door het college.

Wanneer?

Afleveringstermijn: de vergunning wordt, in principe, binnen een termijn van 3 maanden afgeleverd.