naar inhoud

Praktisch

dienst Burgerlijke Stand

Administratief centrum
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 13-14-18
fax02 454 19 80
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Begraafplaatsen

In Asse zijn er 11 begraafplaatsen (kerkhoven). Ze zijn steeds open.

 • Asbeek
 • Asse-Centrum
 • Asse-Terheide
 • Asse-Walfergem
 • Bekkerzeel
 • Bollebeek (rond de kerk)
 • Bollebeek - Kobbegem
 • Kobbegem (rond de kerk)
 • Mollem
 • Relegem
 • Zellik

Op het kerkhof kan:

 • het stoffelijk overschot worden begraven, al dan niet in een grafkelder;
 • de asurne bijgezet worden in een columbarium;
 • de asurne begraven worden in het urneveld;
 • de as worden uitgestrooid op de strooiweide.

Kostprijs?

De kostprijs wordt bepaald door het al dan niet nemen van een concessie.

Vanaf 09/01/2017 zijn de hiernavermelde tarieven van toepassing.

Grondvergunning voor 2 m²/urnenveld /columbarium

Termijn - 25 jaar

- Alle begunstigden zijn inwoner

825,35 euro

Termijn - 50 jaar

- Alle begunstigden zijn inwoner

1650,69 euro

- Minstens 1 begunstigde is niet-inwoner

3301,39 euro

 

Grondvergunning van 1m² voor een kind jonger dan 7 jaar

Termijn - 25 jaar

- Inwoner

193,44 euro

Termijn - 50 jaar

- Inwoner

386,88 euro

- Niet-inwoner

2063,37 euro

 

Grondvergunning grafkelder enkel mogelijk voor een termijn - 50 jaar

- Alle begunstigden zijn inwoner

2063,37 euro

- Minstens 1 begunstigde is niet-inwoner

4126,73 euro

 

- Grafkelder - plaatsing gebeurt door gemeente

837,73 euro

- Afdekplaat voor columbarium

149,59 euro

- Naamplaatje voor de strooiweide

299,19 euro

- Ontgraving en herbegraving

2x 299,19 euro

- Het wegnemen en opnieuw plaatsen van de urne in het columbarium

2x 148,57 euro

 

Ouderlingen, die steeds in de gemeente gehuisvest waren, maar overlijden in een rusthuis buiten de gemeente, worden gelijkgesteld aan inwoners van de gemeente.

Inwoners van de parochie Bollebeek en Mollem, die op het grondgebied van Merchtem wonen, dienen behandeld als inwoners van Asse.

De duur van een niet-geconcedeerde begraafplaats (is kosteloos) bedraagt tien jaar en is niet verlengbaar. Andere concessies zijn verlengbaar. 

Vanaf 20 januari 2014 wordt een belasting geheven van € 299,19 op:

- de begraving van al dan niet veraste stoffelijke overblijfselen op een gemeentelijke begraafplaats

- de uitstrooiing van veraste stoffelijke overblijfselen op de strooiweide van een gemeentelijke begraafplaats

- de bijzetting van veraste stoffelijke overblijfselen in een columbarium van een gemeentelijke begraafplaats

 1. De belasting is niet van toepassing op de begraving, uitstrooiing of bijzetting in een columbarium van de stoffelijke overblijfselen van personen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters, het vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente.
 1. Voor wat de toepassing van het vorige lid betreft, worden de personen die de gemeente effectief bewonen, maar krachtens wettelijke bepalingen of internationale overeenkomsten van de inschrijving in de bevolkingsregisters, het vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente zijn vrijgesteld, gelijkgesteld met personen ingeschreven in deze registers.

Zijn van de belasting vrijgesteld, de begraving, de uitstrooiing en de bijzetting in een columbarium van de stoffelijke overblijfselen van:

1. personen die voor verzorging of wegens ouderdom, ziekte of handicap de gemeente verlaten hebben en hun intrek hebben genomen buiten de gemeente in een instelling of bij een kind of bloedverwant tot en met de tweede graad.

en die:

 • ofwel minstens tien jaar waren ingeschreven in de bevolkingsregisters, het vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente.
 • ofwel op het ogenblik dat ze de gemeente verlaten hebben, ingeschreven waren in de bevolkingsregisters, het vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente.

2. personen die in het gehucht 'Bollebeek', 'Bosbeek', 'Brussegem' of 'Mollem' op het grondgebied van de gemeente Merchtem wonen.

Te noteren:

 • De plaatsing van een kelder gebeurt door de gemeentediensten.
 • In de concessies verleend op aangekochte gronden of in het columbarium mogen niet meer dan 2 personen begraven, of 2 urnen bijgezet worden.
 • In een kelder mogen maximum 2 personen begraven worden.
 • Voor de plaatsing van een grafzerk moet vooraf een schriftelijke toelating worden aangevraagd.

De gemeenteraad keurde in zitting van 17 maart 2014 het reglement op de begraafplaatsen goed.