naar inhoud

Praktisch

dienst Burgerlijke Stand

Administratief centrum
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 13-14-18
fax02 454 19 80
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Gerelateerde pagina's

Meer info

Huwelijksakte

Wat?

  • Een afschrift: dit is een kopie van de volledige huwelijksakte.
  • Een uittreksel: dit is een document waarin volgende gegevens vermeld worden: plaats en datum huwelijk, naam, voornaam, geboorteplaats en -datum van beide echtgenoten.
  • Een uittreksel internationaal (7-talig): dit document kan gebruikt worden in het buitenland. Sommige landen vragen evenwel een afschrift (zie boven). In dat geval moet je de volledige huwelijksakte laten vertalen.

Elke aanvraag wordt gecontroleerd door de dienst Burgerlijke Stand. Indien de dienst je aanvraag niet kan behandelen, krijg je daarvan bericht via het opgegeven e-mailadres.

Wie?

Een uittreksel of afschrift van de huwelijksakte wordt aangevraagd door de betrokkene zelf of door een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris,...). Je kan deze documenten eventueel ook aanvragen voor je grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen.

Waar aanvragen?

Het afschrift of uittreksel van de huwelijksakte kan je krijgen bij de dienst Burgerlijke Stand. Je kan dit ook per brief, per fax of via mail (burgerlijkestand@asse.be) aanvragen. Vermeld in je bericht je voornaam en naam, huwelijksdatum, rijksregisternummer (staat op de achterzijde links bovenaan van je identiteitskaart) en de reden van je aanvraag.

Wat moet ik meebrengen bij een aanvraag aan het loket?

  • identiteitskaart of verblijfsvergunning;
  • indien je het afschrift of uittreksel voor iemand anders aanvraagt, heb je ook een volmacht nodig van de betrokkene en een kopie van de identiteitskaart.

Hoeveel kost het?

  • € 2,06;
  • voor sociale doeleinden (ziekenfonds, pensioen, enz.): gratis.

Indien gratis zenden wij je het attest toe op het adres, vermeld in je aanvraag.

Indien je het afschrift of uittreksel opvraagt voor een derde in hoedanigheid van advocaat, deurwaarder, notaris of je privé-instelling betaal je eveneens 2,06 euro per aangevraagde akte. Je vult daartoe het aanvraagformulier in.

Waar afhalen?

Indien je het afschrift of uittreksel via brief, fax of mail hebt aangevraagd, krijg je het per post toegezonden. Je kan het ook zelf afhalen aan de snelbalie in het gemeentehuis.