naar inhoud

Praktisch

dienst Burgerlijke Stand

Administratief centrum
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 13-14-18
fax02 454 19 80
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Gerelateerde pagina's

Meer info

Huwelijk

Wat?

De huwelijksaangifte is de verklaring van de twee toekomstige echtgenoten dat zij willen huwen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand.

De akte van huwelijksaangifte is verplicht. Het opstellen van de akte van de huwelijksaangifte heeft niet automatisch een huwelijk tot gevolg. Wanneer er twijfels bestaan over de huwelijksintentie, volgt een onderzoek. Indien één van de partners niet ingeschreven is in het bevolkings- of vreemdelingenregister, volgt automatisch een onderzoek na indienen van alle benodigde documenten. Bij positief resultaat kan het huwelijk plaatsvinden.

Wie?

De huwelijksaangifte moet gebeuren door beide aanstaande echtgenoten samen of kan gebeuren door één partner indien de afwezige partner een geschreven volmacht meegeeft. De volmacht is enkel geldig als de handtekening van de volmachtgever gewettigd is.

Waar?

De aangifte moet plaatsvinden in de woonplaats waar een van de toekomstige echtgenoten is ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister. Als inwoner van Asse kan je terecht bij de dienst Burgerlijke Stand in het gemeentehuis.

Wanneer?

De akte van huwelijksaangifte kan ten vroegste 6 maanden en ten laatste 15 dagen vóór de huwelijksdatum opgemaakt worden.

LET OP! De minimumtermijn van 15 dagen geldt enkel indien je zelf alle nodige documenten kan voorleggen bij de aangifte. Het opvragen van de nodige documenten door onze diensten neemt minimaal 14 dagen in beslag.

Wat moet je meebrengen bij een huwelijksaangifte?

• je identiteitskaart of een identiteitsbewijs;
• een gewettigde volmacht bij afwezigheid van een van de partners;
• voor personen in België geboren, kan de dienst Burgerlijke Stand alle nodige aktes (geboorteakte en/of echtscheidingsakte) aanvragen. De huwelijksaangifte kan pas gebeuren van zodra al deze documenten binnen zijn.
• voor niet-Belgen: afhankelijk van je verblijfsvergunning, moet je zelf voor volgende documenten zorgen:

  • attest van woonst;
  • attest van nationaliteit;
  • attest van ongehuwde staat (celebaat): afgeleverd door de laatste woonplaats in het buitenland);
  • bewijs van huwelijkswetgeving (certificat de coûtumes);
  • buitenlandse aktes die de burgerlijke stand in België niet zelf kan opvragen: geboorteakte en eventueel een echtscheidingsakte (dit moet een integraal afschrift zijn, GEEN uittreksel/meertalig uittreksel/consulair attest).

Opmerkingen aangaande de vereiste documenten:

• De opgesomde documenten moeten allemaal van recente datum zijn.
• Deze documenten moeten allemaal originelen zijn of door de bevoegde autoriteiten eensluidend verklaarde afschriften.
• De documenten moeten in het Nederlands opgesteld of vertaald zijn. De vertaling dient uitgevoerd te zijn door een beëdigd vertaler. Indien de vertaling in België gebeurde, dient de rechtbank van eerste aanleg de handtekening van de vertaler eerst te legaliseren.
• Voor niet-Belgen dienen alle in het buitenland opgestelde documenten en documenten afkomstig van vreemde ambassades of consulaten in België de legalisatieprocedure gevolgd te hebben.

Wie zijn de getuigen?

Sinds 1 juli 2010 kan je kiezen of je al dan niet getuigen wenst bij je huwelijk. Je kan geen of maximaal 4 getuigen vragen bij je huwelijk. De getuigen moeten minstens 18 jaar oud zijn en in het bezit van hun burgerrechten.
Bij het voltrekken van het huwelijk dienen de getuigen hun identiteitskaart mee te brengen.

Op welke dagen kan je huwen en wat is de kostprijs?

Vrijdag van 8.30 tot 11.30 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.
Zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur.

Kostprijs: gratis.

€ 15,48 voor het trouwboekje, te betalen bij de huwelijksaangifte. 

Je kan vooraf een datum en uur reserveren voor je huwelijk. Dit kan persoonlijk of per e-mail aan de dienst Burgerlijke Stand, burgerlijkestand@asse.be