naar inhoud

Praktisch

dienst Burgerlijke Stand

Administratief centrum
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 13-14-18
fax02 454 19 80
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Meer info

Wettelijke samenwoonst

Wat?

Wettelijke samenwoning is een - haast volwaardig - alternatief voor het huwelijk. Via een wettelijke registratie van samenwoonst geniet je, net als gehuwden, een zekere wettelijke bescherming van je woonst, de gezinslasten en de eigendom van goederen.

Naast de wettelijke registratie blijft het raadzaam om het samenwonen ook bij een notaris te laten vastleggen (notarieel samenlevingscontract).

Wie?

Wettelijke samenwoonst staat open voor alle ongehuwd samenwonende koppels, ongeacht hun geslacht, bloed- of aanverwantschap.

Ook personen zonder wettelijk verblijf kunnen in aanmerking komen voor het afleggen van een verklaring van wettelijke samenwoonst. Indien de partners niet in het bezit zijn van de Belgische nationaliteit, is het aan te raden eerst contact te nemen met de dienst Burgerlijke Stand.

Beide contractanten moeten ongehuwd zijn en niet gebonden door een mogelijk ander contract van wettelijke samenwoning. Ze moeten juridisch bekwaam zijn om contracten af te sluiten (bekwaam zijn betekent in de eerste plaats dat zij meerderjarig moeten zijn).

Het ligt voor de hand dat zij ook op eenzelfde adres moeten ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Voor personen zonder wettelijk verblijf zal een onderzoek worden ingesteld naar de gewone gemeenschappelijke verblijfplaats.

Waar en hoe?

De verklaring moet schriftelijk gebeuren, tegen ontvangstbewijs. Beide partners komen samen naar de dienst Burgerlijke Stand om een verklaring af te leggen. Zij brengen hun identiteitskaart mee.

De ambtenaar van de Burgerlijke stand zal nagaan of de voorwaarden vervuld zijn, en of de verklaring alle door de wet opgelegde gegevens vermeldt. Deze verklaring wordt dan opgenomen in het bevolkingsregister.

Beëindiging wettelijk samenwonen?

Elke wettelijke samenwoning houdt van rechtswege op te bestaan wanneer een van de contracterende partijen huwt of overlijdt.

Verder kan de wettelijke samenwoning ook beëindigd worden door:

  • onderlinge toestemming van beide partijen of
  • door een eenzijdige verklaring van één van hen. Indien slechts één van beide partners het samenwonen wil beëindigen, zal de overeenkomstige verklaring bij gerechtsdeurwaardersexploot betekend worden aan de andere partij. De kosten daarvan (€ 206,34) moeten vooraf betaald worden door diegene die het samenwonen wil beëindigen.

Dit gebeurt aan de loketten van de dienst Burgerlijke Stand.

Op de website van de Nederlandstalige notarissen vind je meer informatie over het verschil tussen feitelijk/wettelijk samenwonen en huwen.