naar inhoud

Praktisch

dienst Burgerlijke Stand

Administratief centrum
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 13-14-18
fax02 454 19 80
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Gerelateerde pagina's

Meer info

Overlijdensaangifte

Begraafplaats (grote weergave)

Wat?

De overlijdensaangifte is de registratie van een overlijden bij de dienst Burgerlijke Stand van de overlijdensplaats, ongeacht de gemeente waar je woont. De aangifte van een overlijden is verplicht.

Wie?

De aangifte van overlijden wordt gedaan door een verwant, een derde persoon of de begrafenisondernemer. De aangever kent de nodige inlichtingen die vereist zijn voor het opmaken van de overlijdensakte.

Bij doodgeboorte of overlijden van een kindje jonger dan één jaar kom je als vader (indien gehuwd of een erkenning voor de geboorte) of moeder mee de aangifte doen.

Wanneer ?

De wet voorziet geen termijn. Wegens de noodzaak te voorzien in de begrafenis is men verplicht de aangifte zo spoedig mogelijk te doen.

Verloop

Wanneer iemand sterft moet het overlijden worden vastgesteld door een arts die een overlijdensattest opmaakt (Model IIIC - aangifte van overlijden van een persoon van een jaar of ouder). Dit attest vermeldt de datum en het uur van overlijden alsook de doodsoorzaak.

Voor een doodgeboren kindje of wanneer een kindje jonger dan één jaar sterft, maakt de arts een Model III D op.

Zodra het overlijden officieel is vastgesteld, mag het lichaam vervoerd worden.

Indien de overledene een laatste wilsbeschikking heeft gemaakt of een testament bij de notaris (wanneer dit tijdig wordt geopend) en de uitdrukkelijke wens is gecremeerd te worden, dient er een aanvraag tot crematie te worden opgemaakt.

Indien er geen laatste wilsbeschikking is, kunnen de nabestaanden eveneens om crematie vragen.

De begrafenisondernemer regelt meestal de administratieve formaliteiten en de zorg voor het lichaam van de overledene en de uitvaart.

Toelating tot begraven wordt ten vroegste vierentwintig uren na het overlijden aan de begrafenisondernemer bezorgd.

Wat moet ik meebrengen?

 • overlijdensattesten van de arts;
 • identiteitskaart van de overledene;
 • eventueel trouwboekje;
 • eventueel rijbewijs;
 • eventueel aanvraag tot crematie;
 • eventueel laatste wilsbeschikking.

Wie kan er in Asse begraven worden?

De gemeentelijke begraafplaatsen zijn bestemd voor het begraven, het bijzetten in een columbarium of de asverstrooiing van:

 • personen die ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters, het vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente;
  worden hiermee gelijkgesteld:
  • personen van de gehuchten “Bollebeek”, “Bosbeek”, “Brussegem” en “Mollem” die op het grondgebied van de gemeente Merchtem wonen;
  • minderjarige kinderen waarvan één van de ouders of wettelijke voogden ingeschreven is in het bevolkingsregister, het vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente;
 • personen die de gemeente effectief bewonen, maar krachtens wettelijke bepalingen of internationale overeenkomsten van de inschrijving in de bevolkingsregisters, het vreemdelingen- of wachtregister zijn vrijgesteld;
 • personen die begunstigde zijn van een recht op begraving in een geconcedeerd graf of grafkelder of bijzetting in een geconcedeerde nis van het columbarium op de gemeentelijke begraafplaatsen;
 • personen die de gemeente verlaten hebben voor verzorging of wegens ouderdom, ziekte of handicap en hun intrek hebben genomen buiten de gemeente in een instelling of bij een kind of bloedverwant tot en met de tweede graad, en die:
  • ofwel minsten tien jaar waren ingeschreven in de bevolkingsregisters, het vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente;
  • ofwel op het ogenblik dat ze de gemeente verlaten hebben, ingeschreven waren in de bevolkingsregisters, het vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente.
 • personen die niet tot één van de voormelde categorieën behoren, mits een voorafgaande machtiging van de burgemeester, mits betaling van een door de gemeenteraad vastgestelde belasting en mits inachtneming van alle wettelijke beschikkingen inzake begravingen.

Hoeveel kost het?

Een aangifte van overlijden is gratis.