naar inhoud

Praktisch

dienst Burgerlijke Stand

Administratief centrum
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 13-14-18
fax02 454 19 80
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Gerelateerde pagina's

Meer info

Geboorteakte

Wat?

Een geboorteakte bevat alle gegevens omtrent de geboorte van een persoon. De akte wordt opgemaakt na de geboorteaangifte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats.

Welke documenten kan je aanvragen?

 • Een afschrift: dit is een kopie van de volledige geboorteakte.
 • Een uittreksel met vermelding van afstamming: dit is een document waarin geboorteplaats, geboortedatum, naam van de betrokkene en naam van de ouders vermeld worden.
 • Een uittreksel zonder vermelding van afstamming: dit is een document waarin de geboorteplaats, geboortedatum en naam van de betrokkene vermeld worden.
 • Een uittreksel internationaal (7-talig): dit document kan gebruikt worden in het buitenland. Sommige landen vragen evenwel een afschrift. In dat geval moet je de volledige geboorteakte laten vertalen.

Wie?

Personen die in Asse geboren zijn, kunnen een afschrift en een uittreksel van hun geboorteakte krijgen bij de dienst Burgerlijke Stand.

Als je geboren bent in het buitenland, kan je een afschrift of uittreksel van je geboorteakte in België verkrijgen als:

 • de geboorteakte is overgeschreven in de (eerste) woonplaats in België na de terugkeer naar ons land. Dit is meestal enkel het geval als de betrokkene of zijn vertegenwoordiger hier duidelijk om heeft gevraagd. Je contacteert best de woonplaats in kwestie voor meer informatie;
 • je geboren bent in het buitenland, maar gehuwd in België. Je kan een afschrift van je geboorteakte krijgen op de burgerlijke griffie van de rechtbank van eerste aanleg, uit de aanhangsels van hun huwelijksdossier. Als het om een huwelijksdossier van het lopende kalenderjaar gaat, kan je een afschrift krijgen op de burgerlijke stand van de huwelijksplaats;
 • je geboren bent in het buitenland en je Belgische ouders er woonden op het ogenblik van jouw geboorte. Als je ouders de geboorte hebben gemeld op de Belgische ambassade van hun woonplaats, is deze gedeponeerd op de federale Overheidsdienstf Buitenlandse Zaken. Daar kan je terecht voor een afschrift;
 • je geboren bent in het buitenland als kind van een beroepsmilitair, die gekazerneerd was in een garnizoensplaats in het buitenland. De geboorteakte kan je opvragen in de officiële woonplaats van je ouders in België op het ogenblik van je geboorte.

Een uittreksel of afschrift van de geboorteakte wordt aangevraagd door de betrokkene zelf of door een bijzondere gemachtigde (advocaat, notaris,...).

Waar aanvragen?

Een afschrift of uittreksel vraag je aan bij het gemeentebestuur van je geboorteplaats. Je kan dit ook per brief, per fax of via mail (burgerlijkestand@asse.be) aanvragen. Vermeld in je bericht je voornaam en naam, geboortedatum, geboorteplaats, rijksregisternummer (staat op de achterzijde links bovenaan van je identiteitskaart) en de reden van je aanvraag. Ook je advocaat of notaris kan op dezelfde wijze (via mail) een afschrift op jouw naam aanvragen.

Wat moet ik meebrengen bij een aanvraag aan het loket?

 • je identiteitskaart;
 • eventueel een volmacht indien je een afschrift of uittreksel met vermelding van afstamming aanvraagt voor iemand anders dan jezelf, je echtgeno(o)t(e) of een bloedverwant in opgaande of neerdalende lijn (grootouder, vader, moeder, kind, kleinkind).

Hoeveel kost het?

 • € 2,06;
 • voor sociale doeleinden (ziekenfonds, pensioen, enz.): gratis.

Indien gratis zenden wij je het attest toe op het adres, vermeld in je aanvraag.

Indien je het afschrift of uittreksel opvraagt voor een derde in hoedanigheid van advocaat, deurwaarder, notaris of je privé-instelling betaal je eveneens 2,06 euro per aangevraagde akte. Je vult daartoe het aanvraagformulier in.

Waar afhalen?

Indien je het afschrift of uittreksel via brief, fax of mail hebt aangevraagd, krijg je het per post toegezonden. Je kan het ook zelf afhalen aan de snelbalie in het gemeentehuis.