naar inhoud

Praktisch

dienst Ontwikkelingssamenwerking (Noord-Zuid)

Gasthuisstraat 2
1730 Asse

tel.02 454 19 66
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Wens je langs te komen, maak dan eerst een afspraak.

Noord-Zuid voor scholen

Gloob in Zuid-Afrika (grote weergave)

Aan de slag met Noord-Zuid in je klas door het werken aan wereldburgerschap

Werken aan wereldburgerschap betekent werken aan een aantal concrete thema’s en deze met elkaar in verband brengen. We dagen je uit om je projecten en lesinhouden te verbreden naar een of meer van deze invalshoeken. Hierdoor voed je je leerlingen op tot echte wereldburgers! Een wereldburger legt verbanden tussen zichzelf en anderen en is betrokken bij de wereld, zowel dichtbij als veraf. Opvoeden tot wereldburgerschap heeft tot doel jongeren bewust te maken van de wereld om hen heen en ze te ontwikkelen tot actieve wereldburgers.

Subsidies

Kleur Bekennen Kids

De provincie Vlaams-Brabant geeft subsidies aan scholen die werken rond mondiale vorming.

Projectsubsidie

Het gemeentebestuur geeft subsidies aan scholen die werken rond mondiale vorming.

Logistieke ondersteuning

Het gemeentebestuur ondersteunt scholen die werken rond mondiale vorming met begeleiding rond onder andere Fairtradeprojecten en door het ter beschikking stellen van gratis educatief materiaal rond het thema 'Noord-Zuid'.

Bij de Jeugddienst kan je volgende educatieve pakketten rond het thema 'Noord-Zuid' ontlenen. Klik hier om materiaal te reserveren bij de Jeugddienst.

Interessante links

Onderstaande links bieden een schat van informatie waarmee je als leerkracht aan de slag kan.

Kleur bekennen

Kleur Bekennen is een samenwerkingsprogramma van de minister van Ontwikkelingssamenwerking, uitgevoerd door het Belgisch Ontwikkelingsagentschap (BTC) in partnerschap met de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie. 'Kleur Bekennen' stimuleert scholen bij de sensibilisering van jongeren van 10 tot 18 jaar met betrekking tot wereldburgerschap.

Djapo

Djapo vzw is een ngo (Niet Gouvernementele Organisatie) die mondiale vorming naar het kleuter-, lager- en secundair onderwijs brengt. Zij streeft naar structurele aandacht voor duurzaamheid en wereldburgerschap binnen de brede schoolcultuur. Met meer dan 30 jaar ervaring en gespecialiseerde medewerkers maakt zij mondiale vorming en duurzame ontwikkeling op een prettige manier tastbaar.