naar inhoud

Praktisch

dienst Rijbewijzen

Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 15
fax02 454 19 80
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Meer info

Voorlopig rijbewijs cat. B

Opgelet! in 2017 veranderen er heel wat zaken aan de rijopleiding en het praktisch rijexamen! Surf naar de website 'Rijbewijzer' voor een handig overzicht.

Een kandidaat kan het theoretisch examen afleggen vanaf de leeftijd van 17 jaar. Een voorafgaande theoretische rijopleiding is niet vereist. Na het slagen voor het theoretisch examen volgt een stageperiode van minstens drie maanden op basis van een voorlopig rijbewijs.
Vanaf de leeftijd van 18 jaar, kan men deelnemen aan het praktisch examen.

Je kan je voorlopig rijbewijs PERSOONLIJK aanvragen bij de dienst Bevolking - Rijbewijzen.
Vergeet niet je identiteitskaart mee te brengen.

De kandidaat krijgt de keuze tussen twee voorlopige rijbewijzen:

 • voorlopig rijbewijs met begeleider;
 • voorlopig rijbewijs zonder begeleider.

Praktische vorming

A. Voorlopig rijbewijs 18 maanden (zonder begeleider)

Voorwaarden voor de aanvraag:

 • minimum 18 jaar zijn;
 • geslaagd voor het theoretisch examen voor een periode niet langer dan 3 jaar geleden;
 • minstens 20 uren praktische lessen gevolgd in een erkende rijschool (de rijschool levert hiervoor een bekwaamheidsattest af)
 • Voorlopig rijbewijs afgeleverd  VOOR 03/02/2014: max. 1 passagier is toegelaten indien deze een rijbewijs B heeft en minstens 24 jaar is;
 • Voorlopig rijbewijs afgeleverd NA 03/02/2014: max. 2 passagiers die minstens 8 jaar houder zijn van een rijbewijs B;
 • niet rijden tijdens de nacht (van 22.00 tot 06.00 uur) op vrijdag, zaterdag, zondag, de vooravond van feestdagen en de feestdagen zelf.

Het voorlopig rijbewijs 18 maanden (zonder begeleider) kan niet  verlengd worden.

B. Voorlopig rijbewijs 36 maanden (met begeleider)

Voorwaarden voor de aanvraag:

 • minimum 17 jaar zijn;
 • geslaagd voor het theoretisch examen voor een periode niet langer dan 3 jaar geleden;
 • voorlopig rijbewijs afgeleverd NA 03/02/2014: mag enkel sturen met de begeleiders die op het voorlopig rijbewijs staan vermeld. Er mag bijgevolg geen bijkomende passagier meer meerijden.

Voorwaarden voor de begeleider:

 • dient houder te zijn van een rijbewijs B gedurende minstens 8 jaar;
 • mag de laatste drie jaren geen rijverbod hebben opgelopen.

Het voorlopig rijbewijs 36 maanden (met begeleider) kan niet verlengd worden.

Wat meebrengen?

 • het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier, de begeleider(s) moet(en) ook handtekenen ! indien de begeleider niet in Asse woont, dan moet de gemeente van zijn/haar woonplaats het ingevulde aanvraagformulier eerst controleren en valideren;
 • het bekwaamheidsattest afgeleverd door de rijschool (enkel voor voorlopig rijbewijs 18 maanden);
 • € 25,79 (cash of met bancontact).

Wanneer is mijn voorlopig rijbewijs klaar?

Na 5 werkdagen kan je je rijbewijs persoonlijk komen afhalen aan de snelbalie in het gemeentehuis.

Het moet verplicht worden ingeleverd bij de dienst Rijbewijzen van je woonplaats wanneer de geldigheidsduur is verstreken.

Vanaf 03/02/2014 gelden volgende wijzigingen voor het behalen van een voorlopig rijbewijs categorie B

 • Verplicht 12 uren theorie-onderricht na 2 niet geslaagde theorie-examens.
 • Met een voorlopig rijbewijs 18 maanden mag je max. 2 passagiers meenemen die voldoen aan de voorwaarden om begeleider te zijn, andere passagiers zijn niet meer toegelaten.
 • Met een voorlopig rijbewijs 36 maanden mag je enkel sturen met de begeleider (max.2) die vermeld is op je voorlopig rijbewijs, een bijkomende passagier mag niet meer.
 • Je kan slechts éénmaal van scholingsmethode (18 maanden >< 36 maanden) veranderen tijdens de geldigheid van het voorlopig rijbewijs.
 • Verplicht 6 uren praktijkonderricht in een erkende rijschool na het verstrijken van de geldigheid van het voorlopig rijbewijs. Het praktisch examen moet dan afgelegd worden met een voertuig en instructeur van de rijschool.
 • Na het verstrijken van de geldigheid kan een nieuw voorlopig rijbewijs pas na 3 jaar worden verkregen.
 • Het praktijkexamen kan enkel nog tijdens de geldigheidsperiode van het theorie-examen (= 3 jaar) worden afgelegd.
 • De voorlopige rijbewijzen 18 maanden en 36 maanden die vóór 03/02/2014 werden afgeleverd blijven onder de toepassing van de oude regeling.

 

Meer info

Nuttige info voor wie zijn rijexamen dient af te leggen, vind je op: