naar inhoud

Praktisch

dienst Rijbewijzen

Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 15
fax02 454 19 80
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Omwisseling buitenlands rijbewijs

Houders van een erkend geldig buitenlands rijbewijs kunnen dit omwisselen tegen een Belgisch rijbewijs.  Het buitenlands rijbewijs moet je indienen bij de dienst Bevolking - Rijbewijzen.

Het buitenlands rijbewijs wordt overgemaakt aan de politiedienst van de gemeente. Hij controleert of het rijbewijs echt en authentiek is. Pas nadien kan het buitenlands rijbewijs voor een Belgisch rijbewijs worden omgewisseld.  

Voorwaarden omwisseling van een Europees (*) of niet-Europees rijbewijs

(*) Afgegeven door één van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte: Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland,  Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Groot-Brittanië, Hongarije, Ierland, Ijsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië, Zweden.

Je moet:

  • ingeschreven zijn in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister van een Belgische gemeente en houder zijn van een geldige identiteitskaart of document OF
  • het bewijs leveren van een inschrijving in een Belgische onderwijsinstelling gedurende 6 maanden en houder zijn van een bijlage 33 OF
  • houder zijn van een in België afgegeven geldige diplomatieke, consulaire of bijzondere identiteitskaart.

Bijkomende voorwaarden voor een niet-Europees rijbewijs:

  • Het rijbewijs moet verkregen zijn vóór de inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.

Opgelet

  • Als je houder bent van een niet-erkend Europees of niet-Europees rijbewijs en als je dezelfde categorie wenst te behalen, moet je slagen voor het theoretisch en praktisch examen. je dient hiervoor echter geen lessen te volgen. Dit geldt voor elk Europees of buitenlands rijbewijs, zelfs als het niet erkend of niet meer geldig is.
  • Voor personen ingeschreven in het wachtregister van een Belgische gemeente geldt het Belgisch rijbewijs slechts voor één jaar.