naar inhoud

Praktisch

dienst Rijbewijzen

Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 15
fax02 454 19 80
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Rijgeschiktheidsattest groep 2 (medische schifting)

In Asse kunnen kan je bij volgende medische diensten terecht om een afspraak te maken om je rijgeschiktheidsattest groep 2 te verlengen:

 • Provikmo, Bloklaan 5, 1730 Asse, www.rijgeschikt.be
  Telefonisch een afspraak maken is niet meer mogelijk. Je kan enkel online een afspraak maken.
 • Mensura, Neerstraat 11, 1730 Asse, T 02 549 70 85, www.mensura.be

Het medisch onderzoek voor houders van een Belgisch of Europees rijbewijs geldig voor de categorie A, B of B+E, is niet langer vereist voor:

 • het vervoer van personeel georganiseerd en uitgebaat door een werkgever met eigen, gehuurd of in leasing genomen materieel en op eigen verantwoordelijkheid;
 • het vervoer georganiseerd en uitgebaat door fysieke of rechtspersonen ten behoeve van hun cliënteel;
 • vervoerdiensten georganiseerd ten behoeve van hospitalen, rust-, verzorgings- en hersteltehuizen, inrichtingen voor gerechtelijke plaatsing van minderjarigen en medisch-pedagogische instellingen.

Het medisch onderzoek blijft echter wèl vereist voor:

 • het vervoer van personen met ambulances;
 • de taxidiensten;
 • de verhuurdiensten met chauffeur;
 • het bezoldigde leerlingenvervoer;
 • de praktijkleraars van een erkende autorijschool.

Dit betekent dit dat je tijdens de werkuren of het woon-werkverkeer collega's en cliënteel mag vervoeren in een bedrijfswagen zonder dat je hiervoor nog een specifiek medisch onderzoek moet ondergaan. 

Voor bestuurders van een vrachtwagen of van een autobus (categorie C en/of D) is het medisch onderzoek wel verplicht.

Dit geneeskundig attest mag uitsluitend opgemaakt worden door welbepaalde geneesheren, doorgaans een medisch centrum van Volksgezondheid:
PROVIKMO
Bloklaan 5
1730 Asse
http://www.rijgeschikt.be

Via de werkgever kan je ook naar je erkende arbeidsgeneeskundige dienst gaan.

Voor het leger en de federale politie gelden bijzondere regels.

Deze medische getuigschriften zijn vijf jaar geldig, ongeacht de leeftijd van de bestuurder, behalve wanneer de arts om medische redenen een kortere termijn vaststelt.

Resultaat van het medisch onderzoek

1. Je bent rijongeschikt verklaard:

 • je mag tijdelijk of definitief niet rijden;
 • bijkomende onderzoeken (bij huisarts, oogarts, cardioloog, enz.) zijn nodig.

2. Je bent rijgeschikt verklaard (met of zonder beperkingen):

 • je ontvangt een rijgeschiktheidsattest groep 2;
 • je gaat naar het gemeentebestuur van je woonplaats om een aangepast rijbewijs aan te vragen.

Je neemt het rijgeschiktheidsattest en 25,79 euro mee.