naar inhoud

Meer info

Algemene vergadering Sportraad

De Algemene Vergadering is samengesteld uit een aantal sportverenigingen die een werking ontplooien op het grondgebied van de gemeente én deskundigen inzake sport, woonachtig in de gemeente.

Taken:

  • de wijziging van de statuten en de ontbinding van de sportraad;
  • het aanvaarden en uitsluiten van leden van de Algemene Vergadering;
  • de aanstelling en de uitsluiting van de bestuurders;
  • de aanstelling van de rekeningnazichters;
  • de jaarlijkse goedkeuring van de rekeningen en de begroting van de gemeentelijke sportraad;
  • het verlenen van advies over het sportbeleidsplan, het jaarlijkse sportpromotieplan/jaaractieplan en punten die niet specifiek tot de bevoegdheid van één of meerdere commissies behoren;
  • het goedkeuren en wijzigen van het huishoudelijk reglement.

Voorzitter: Bert De Keyser (Voorwaarts Mollem), Kezeweide 25, 1730 Asse - bdk@tkmc.eu

Ondervoorzitter: Gaby Vertommen (Tennisclub Asse), Smoutberg 44, 1730 Asse - gabyvertommen@skynet.be

Secretaris: Jean-Paul De Rijckere (Karate Contact Asse), Frans Timmermansstraat 154, 1731 Zellik - jean_paul1@hotmail.com

Penningmeester: Marc Lamotte (Duatlon Triatlon Team Asse), Hogeweg 9, 1730 Asse - MLamotte@be.imshealth.com

Bevoegde ambtenaar: Geert Goossens, M 0477 71 30 40, sportdienst@asse.be