naar inhoud

Ondernemingsloket

Ondernemingsloketten verlenen de volgende diensten aan ondernemingen:

  • Zij kunnen handels-, niet handelsondernemingen naar privaat recht en ambachtsondernemingen inschrijven in de KBO;
  • Zij onderzoeken welke wettelijke en reglementaire voorwaarden handels- en ambachtsondernemingen moeten voldoen om hun activiteit te mogen uitoefenen;
  • Zij verrichten administratieve formaliteiten voor ondernemingen ten aanzien van alle federale administraties;
  • Zij waarborgen de toegang tot gegevens die zijn opgenomen in het handelsregister;
  • Zij innen voor de overheid het recht van inschrijving als handels- en ambachtsonderneming, de publicatiekosten, de registratierechten en de zegelrechten;
  • Zij bewaren de archieven;
  • Zij kunnen op verzoek van de onderneming bijkomend advies en begeleiding verlenen;
  • Controle van toelatingen en vergunningen;
  • Sommige ondernemingen moeten een toelating of vergunning hebben vóór zij in de Kruispuntbank Ondernemingen kunnen worden ingeschreven. De ondernemingsloketten controleren of zij aan die voorwaarden voldoen.

Een lijst van alle erkende ondernemingsloketten vind je hier terug.