naar inhoud

Praktisch

dienst Lokale Economie - Middenstand - Landbouw

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 56
fax02 452 24 10
e-mail visitekaartje

Meer info

Tombola’s

Het inrichten van tombola’s is toegelaten wanneer de opbrengst bestemd is voor:

  • daden van godvruchtigheid of weldadigheid;
  • de aanmoediging van de nijverheid (in het algemeen) of van de kunsten;
  • enig ander doel van algemeen nut.

Daartoe dient echter een voorafgaandelijke vergunning te worden afgeleverd door de bevoegde overheid, met name:

  • door het college van burgemeester en schepenen, indien de uitgifte van de loten slechts in één gemeente gedaan en aangekondigd of bekendgemaakt wordt;
  • door de bestendige deputatie van de provincie, indien de uitgifte van de loten in meerdere gemeenten van eenzelfde provincie gedaan en aangekondigd of bekendgemaakt wordt;
  • door de koning, op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken, indien de uitgifte van de loten in meer dan één provincie gedaan en aangekondigd of bekendgemaakt wordt.