naar inhoud

Praktisch

dienst Bevolking

Administratief centrum
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 20
fax02 454 19 80
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Identiteitskaart

Vanaf de leeftijd van 12 jaar krijgt iedere Belg een identiteitskaart. Dit is een bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister. Met de elektronische identiteitskaart kan de houder zijn identiteit en nationaliteit aantonen, ook in andere EU-landen. Vanaf de leeftijd van 15 jaar ben je verplicht je identiteitskaart steeds op zak te hebben.

De elektronische identiteitskaart (eID) werkt net als een bankkaart met een geheime pincode en bevat een microchip met een aantal niet-zichtbare gegevens zoals het adres en elektronische gegevens (digitale certificaten). Deze certificaten bevestigen je identiteit als je je eID in een kaartlezer steekt.

Door het gebruik van je eID en de geheime pincode zijn o.a. volgende toepassingen mogelijk:

 • je kan je identiteit bewijzen via het internet;
 • je kan een elektronische handtekening plaatsen;
 • je kan officiële documenten aanvragen en formulieren invullen.

De kaart heeft een geldigheidsduur afhankelijk van de leeftijd van de aanvrager.

 • voor minderjarigen (van 12 tot en met 17 jaar): 6 jaar
 • van 18 jaar tot en met 74 jaar: 10 jaar
 • 75 jaar en ouder: 30 jaar

Ben je 75-plusser, kan je steeds vrijwillig een nieuwe elektronische identiteitskaart aanvragen, indien je dit zelf nodig vindt (bijv. wanneer de kaart beschadigd is, gestolen is, verloren is, …). De certificaten van deze identiteitskaarten dienen wel om de 10 jaar vernieuwd te worden om geldig te blijven. Hiervoor kom je gewoon met je elektronische identiteitskaart naar het gemeentehuis.

Opgelet: Als je op je identiteitskaart een foto hebt staan die niet meer gelijkend is, moet je een nieuwe kaart aanvragen ook al is de kaart nog geldig.

Hoe aanvragen?

Je krijgt een oproepingskaart van de dienst Bevolking, ook voor een hernieuwing. Het is nodig persoonlijk naar het loket te komen om je handtekening op het basisdocument te plaatsen.

Bij personen die wegens medische redenen niet zelf naar het gemeentehuis kunnen komen, kan een ambtenaar thuis langskomen om de nodige documenten te laten ondertekenen. Dit kan enkel als er vooraf een doktersattest en recente foto wordt binnengebracht bij de dienst Bevolking.

Wat meebrengen?

 • je oude identiteitskaart of je attest van verlies of diefstal;
 • indien van toepassing: je kids-ID;
 • 1 recente pasfoto (ogen goed zichtbaar en gesloten mond, conform de ICAO-normen).

Wat bij verlies of diefstal?

Verlies

Bij verlies van een Belgische identiteitskaart, kan je een attest van verlies krijgen bij de lokale politie. Hiervoor heb je 1 pasfoto en je rijbewijs of SIS-kaart nodig.
Bij diefstal is dit echter niet altijd mogelijk, aangezien (dikwijls) alle documenten gestolen zijn. Dan worden er aan de betrokkenen enkele identiteitsgegevens gevraagd.

Diefstal

Logo DOCSTOP

Bij diefstal van je identiteitskaart, moet je zo snel mogelijk aangifte doen bij de lokale politie. Je krijgt een attest ter vervanging van je identiteitskaart. Hiervoor heb je 1 pasfoto nodig.

Is je identiteitsdocument verloren of gestolen? Blokkeer het dan via DOC STOP. Deze helpdesk biedt elke Belg de mogelijkheid om het verlies of de diefstal van identiteitsdocumenten te melden en te blokkeren.

DOC STOP is 24/24 7/7 te bereiken op:

 • T 00800 2123 2123 (in België, gratis)
 • T 0032 2 518 21 23 (vanuit het buitenland)

De aangifte leidt tot de onmiddellijke schorsing van de elektronische functie om misbruik te voorkomen.

Bij telefonisch contact met de helpdesk moet je nog steeds aangifte doen bij de politie.

Kaart teruggevonden?

Als je de kaart binnen de 7 dagen terugvindt, breng dan de dienst Bevolking op de hoogte. De kaart kan dan opnieuw geactiveerd worden.

Kaart niet teruggevonden of later dan 7 dagen na de aangifte teruggevonden?

Werd je identiteitskaart niet teruggevonden binnen de termijn van 7 dagen, dan is de annulatie definitief. Je dient dan zelf naar de dienst Bevolking te komen om de procedure voor aanvraag van een nieuwe kaart op te starten.

Buitenlandse reizen

Indien je niet beschikt over een identiteitskaart (wegens redenen van verlies of diefstal) en je gaat op reis, informeer dan naar de mogelijke alternatieven bij de dienst Bevolking.

Procedure na de aanvraag - afhalen van een eID

Na 3 tot 4 weken ontvang je een witte omslag zonder afzender. De omslag bevat je pin- en pukcode. Deze zijn noodzakelijk voor de activering van je nieuwe elektronische identiteitskaart.

Hou deze persoonlijke codes goed bij! Je hebt ze nodig wanneer je van adres wijzigt, als je toepassingen zoals Tax-On-Web wil gebruiken, enzovoort.

Wanneer je de codes ontvangen hebt, kan je een afspraak maken met de dienst Bevolking of langs komen tijdens de openingsuren. Breng je codes en je vorige identiteitskaart of een attest van verlies of diefstal mee. Je nieuwe elektronische identiteitskaart wordt met behulp van de codes geactiveerd.

Als je de pin-pukcode van je eID niet meer kent of kwijt bent, kan je gratis nieuwe codes aanvragen. Je kan deze codes persoonlijk aanvragen aan de loketten van de dienst Bevolking. Nadat de codes aangekomen zijn bij de dienst Bevolking, word je gecontacteerd om deze te komen afhalen. 

Je kan ook zelf via de site van het Rijksregister een herdruk van je pukcode aanvragen.

Kostprijs (cash of bancontact)

 • aanvraag elektronische identiteitskaart: € 21,50;
 • aanvraag elektronische identiteitskaart na diefstal: € 21,50 (te staven met een attest van diefstal opgemaakt door de politie);
 • aanvraag elektronische identiteitskaart na verlies: € 31,00 (te staven met een attest van verlies opgemaakt door de politie).
 • dringende aflevering: € 92,00
 • zeer dringende aflevering: € 133,00

Externe links

Op de website mybelgium.be staan de bestaande toepassingen en mogelijkheden van de eID voor het eerst gegroepeerd per item.

Dankzij je elektronische identiteitskaart beschik je over een onmiddellijke toegang tot je bevolkingsdossier bij het rijksregister via de toepassing 'Mijn dossier'. Hiervoor heb je een kaartlezer én je elektronische identiteitskaart met pincode nodig of een token die je kan aanvragen bij de dienst Bevolking.

http://eid.belgium.be: website van de federale overheid die volledig is gewijd aan de elektronische identiteitskaart (eID).

www.kaartlezers.be: info over kaartlezers (o.m. types, leveranciers, technische specificaties).

www.eid-shop.be: producten, toepassingen en downloads voor het gebruik van de elektronische identiteitskaart.

Opgelet

Er doen zich soms moeilijkheden voor bij het gebruik van de nieuwe identiteitskaart met een geldigheidsduur van 10 jaar, hetzij bij een verbinding met onlinetoepassingen, zoals Tax-on-Web hetzij aan het loket van de bank of het postkantoor, terwijl de identiteitskaart correct werd geactiveerd. 

Voor het in omloop brengen van de nieuwe identiteitskaart met een geldigheidsduur van 10 jaar was een aanpassing nodig van de software die het mogelijk maakt de kaart te lezen en te gebruiken, met name de 'middleware' van de Federale Overheidsdienst voor Informatie- en Communicatietechnologie (FEDICT).

Je dient derhalve deze nieuwe versie van de 'middleware' (versie 4.07.; eID Viewer 4.0.7) te downloaden. Deze versie is beschikbaar op de website van FEDICT.

Deze nieuwe middleware kan ook worden gebruikt voor de eID's met een geldigheid van 5 jaar.