naar inhoud

Praktisch

dienst Burgerlijke Stand

Administratief centrum
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 13-14-18
fax02 454 19 80
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Meer info

Laatste wilsbeschikking

Begraafplaats (grote weergave)

Wat is het?

Je kan tijdens je leven vrijwillig een schriftelijke kennisgeving van je laatste wilsbeschikking overmaken aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. Die laatste wilsbeschikking kan handelen over:

 • de wijze van lijkbezorging;
 • de asbestemming;
 • het ritueel van de levensbeschouwing voor de uitvaartplechtigheid;
 • de gemeente waar je begraven wil worden;
 • de gemeente waar de as begraven, bijgezet of uitgestrooid moet worden;
 • de vermelding van het bestaan van een uitvaartcontract.

Welke mogelijkheden heb je?

Je kan kiezen voor:

 • begraving van het stoffelijk overschot;
 • crematie gevolgd door begraving van de as binnen de omheining van de begraafplaats (urneveld);
 • crematie gevolgd door begraving van de as op een andere plaats dan de begraafplaats;
 • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op de strooiweide van de begraafplaats;
 • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as in de Belgische territoriale zee;
 • crematie gevolgd door uitstrooiing van de as op een andere plaats dan de begraafplaats of in de Belgische territoriale zee;
 • crematie gevolgd door bijzetting van de as in het columbarium van de begraafplaats;
 • crematie gevolgd door bewaring van de as op een andere plaats dan de begraafplaats.

Ook kan je het ritueel van de uitvaartplechtigheid laten vastleggen, volgens:

 • de Katholieke godsdienst;
 • de Protestantse godsdienst;
 • de Anglicaanse godsdienst;
 • de Orthodoxe godsdienst;
 • de Joodse godsdienst;
 • de Islamitische godsdienst;
 • de Vrijzinnige levensovertuiging;
 • neutraal filosofische overtuiging;

Procedure?

In het bevolkingsregister wordt bij het afleggen van een wilsbeschikking melding gemaakt van je keuze. Bij het overlijden wordt die wens gerespecteerd. Je kan je keuze van begravingswijze of crematie steeds wijzigen of intrekken.

Bij een bezoek aan de dienst Burgerlijke Stand wordt onmiddellijk een verklaring opgesteld. Hiervan wordt melding gemaakt in het bevolkingsregister. Je krijgt een ontvangstbewijs mee. 

Wat meebrengen?

Je identiteitskaart.

Kostprijs?

De verklaring is gratis.