naar inhoud

Praktisch

dienst Burgerlijke Stand

Administratief centrum
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 13-14-18
fax02 454 19 80
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Meer info

Geboorteaangifte

Wie geeft de geboorte aan?

De moeder of de vader/meemoeder of beide ouders van het kind geven de geboorte aan.
Indien de ouders niet gehuwd zijn én het kind werd door de vader/meemoeder erkend vóór de geboorte, dan kan de vader/meemoeder de aangifte komen doen zonder de moeder. Indien het kind vóór de geboorte niet werd erkend, dienen beide ouders bij de aangifte aanwezig te zijn.

Waar?

De aangifte van de geboorte van een kind doe je bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. 

Wanneer?

Geef de geboorte van je kind aan binnen de 15 dagen na de bevalling. Is de laatste dag waarop de aangifte kan gebeuren een zaterdag, zondag of feestdag, dan kan je de aangifte doen de eerstvolgende werkdag. Na het verstrijken van die 15 dagen kan je geen aangifte meer doen. Enkel een afgevaardigde van de instelling waar de bevalling plaatsvond, kan dan het kind komen aangeven.

Wat meebrengen?

  • het geboorteattest (model 1), afgeleverd door de geneesheer of de vroedvrouw;
  • de identiteitskaart van de aangever;
  • indien je gehuwd bent: het trouwboekje;
  • in geval van erkenning: de erkenningsakte;
  • bij een eerste gemeenschappelijk kind: verklaring van naamkeuze. Je kan het formulier downloaden.

Opgelet: Indien je huwelijk (in het buitenland) nog niet geregistreerd is in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister, moeten, vóór de aangifte van de geboorte, de nodige stappen gezet worden om het huwelijk te registreren.

Wat krijg je mee naar huis?

De dienst Burgerlijke Stand levert, bij aangifte van de geboorte, de volgende documenten af:

  • een attest bestemd om kraamgeld en kinderbijslag aan te vragen;
  • een attest bestemd voor de mutualiteit;
  • een attest "inenting tegen polio";
  • drie uittreksels uit de geboorteakte.

Als je in Asse woont, ontvang je bovendien een geboortecd en een rol huisvuilzakken.