naar inhoud

Praktisch

dienst Sociale Zaken-Integratie

Sociaal Huis
Gasthuisstraat 2
1730 Asse

tel.02 454 19 10
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag t.e.m. vrijdag: van 08.30 u. tot 11.30 u. 

Meer info

Wilsverklaring inzake euthanasie

Wat?

Wanneer iemand, bewust en helder van geest, zich in een medisch uitzichtloze situatie bevindt en toelating vraagt aan een arts om een einde aan zijn leven te maken, als men zijn wil niet meer kan uiten en wanneer men vaststelt:

  • dat hij lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke, door ongeval of ziekte veroorzaakte aandoening;
  • hij niet meer bij bewustzijn is;
  • en deze toestand volgens de stand van de wetenschap onomkeerbaar is.

Wie?

Elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige, die beschikt over een rijksregisternummer in het Rijksregister, kan bij het gemeentebestuur, dienst Sociale Zaken, een wilsverklaring inzake euthanasie laten registreren.

Wat meebrengen?

  • identiteitskaart;
  • volledig ingevuld en gehandtekend aangifteformulier. De wilsverklaring kan je registreren via een formulier dat je krijgt bij de dienst Sociale Zaken of dat je kan downloaden.

Hoe gebeurt de registratie?

De registratie van een wilsverklaring inzake euthanasie gebeurt via een aangifteformulier dat aan de gemeentelijke ambtenaar wordt bezorgd. De wilsverklaring kan op elk moment worden opgesteld. Het formulier moet duidelijk leesbaar ingevuld worden ten overstaan van twee meerderjarige getuigen, van wie er minstens één geen materieel belang heeft bij je overlijden. Eén getuige mag dus geen familielid zijn. De verklaring wordt ondertekend door degene die de verklaring aflegt, door de getuigen en, in voorkomend geval, door de vertrouwenspersoon of -personen. De vertrouwenspersoon mag geen arts of verplegend personeel zijn.

Hoelang is mijn wilsverklaring geldig?

De wilsverklaring kan op ieder ogenblik worden herzien of ingetrokken. De verklaring is slechts geldig voor een periode van 5 jaar vanaf de datum van verklaring. Indien je nadien wenst dat de wilsverklaring geldig blijft, is een herbevestiging nodig.

Waar wordt mijn wilsverklaring van euthanasie bewaard?

De wilsverklaring zal alleen in de gegevensbank van de FOD Volksgezondheid worden geregistreerd. De ambtenaar van de dienst Sociale Zaken zal de verklaring registeren. De gegevens worden gecontroleerd door het Rijksregister. Zodra je wilsverklaring is geregistreerd, ontvang je een ontvangstbewijs aan het loket.

Indien je meer informatie wenst over de wilsverklaring inzake euthanasie of over negatieve wilsverklaring (het vroegere 'levenstestament') en euthanasie kan je, naast de dienst Sociale Zaken, ook terecht bij een van onderstaande adressen.

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid
Victor Hortaplein, 40 bus 10, 1060 Brussel
T  02 524 97 97
http://www.health.belgium.be/

LevensEinde InformatieForum (LEIF)
Vander Vekenstraat 158, 1780 Wemmel
T 078 15 11 55
leiflijn@skynet.be

www.leif.be

Recht op Waardig Sterven (RWS)
Constitutiestraat 33, 2060 Antwerpen
T 03272 51 63
info@rws.be
www.rws.be

Humanistisch-Vrijzinnige Vereniging
Lange Leemstraat 57, 2018 Antwerpen
T  03 233 70 32
info@h-vv.be
www.h-vv.be

Unie Vrijzinnige Verenigingen
Brand Witlocklaan 84, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe
T 02 735 81 92
cmd.federaal@uvv.be

www.demens.nu

Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen
Toekomststraat 36, 1800 Vilvoorde
T 02 255 30 40
info@palliatief.be
www.palliatief.be