naar inhoud

Praktisch

dienst Sociale Zaken-Integratie

Sociaal Huis
Gasthuisstraat 2
1730 Asse

tel.02 454 19 10
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag t.e.m. vrijdag: van 08.30 u. tot 11.30 u. 

Personen met een handicap: tegemoetkomingen

Personen met een handicap kunnen terecht bij de dienst Sociale Zaken voor de aanvraag van invaliditeitsattesten en/of een tegemoetkoming van de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid. De dienst Sociale Zaken is bevoegd om deze dossiers in te leiden en bezorgt de nodige formulieren die door de aanvrager en zijn behandelende geneesheer moeten worden ingevuld. Indien nodig geeft de dienst ondersteuning bij de invulling en de opvolging van het dossier.

De tegemoetkomingen worden, via de dienst Sociale Zaken, aangevraagd bij:

FOD Sociale Zekerheid
Directie Generaal personen met een handicap
Kruidtuinlaan 50/1
1000 Brussel

Je kunt de dienst telefonisch contacteren, enkel in de voormiddag, op het nummer 0800 98 799.

Inlichtingen via de website: www.handicap.fgov.be

Welke tegemoetkomingen zijn er?

1. Tegemoetkoming hulp aan bejaarden (THAB)

De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden wordt toegekend aan personen met een handicap van 65 jaar en ouder, die bijkomende kosten hebben vanwege een vermindering van de zelfredzaamheid.

2. Inkomensvervangende tegemoetkoming (IV)

Mensen met een handicap kunnen niet altijd een voldoende inkomen verwerven. Zij hebben recht op een minimuminkomen, de inkomensvervangende tegemoetkoming. Het bedrag is afhankelijk van de gezinssituatie.

3. Integratietegemoetkoming (IVT)

De Integratietegemoetkoming kan worden toegekend indien een medisch onderzoek een gebrek aan of een vermindering van de zelfredzaamheid vaststelt.

De inkomensvervangende tegemoetkoming en de integratietegemoetkoming wordt toegekend aan personen jonger dan 65 jaar.

Het medisch attest, uitgereikt door de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, kan in aantal gevallen ook rechten openen voor volgende voordelen:

 • vermindering factuur kabeldistributie;
 • vermindering factuur gas en elektriciteit (hier geldt ook een inkomensvoorwaarde);
 • vrijstelling saneringsbijdrage afvalwater;
 • sociaal telefoontarief - sociaal GSM tarief;
 • sociaal tarief Vlaanderen: https://www.vlaanderen.be/nl/gezin-welzijn-en-gezondheid/handicap/sociaal-telefoontarief;
 • sociaal internettarief;
 • sms voorkeurtarief;
 • vermindering personenbelasting;
 • vermindering onroerende voorheffing;
 • vermindering successierechten;
 • vermindering registratierechten;
 • parkeerkaart;
 • voorkeur bij toewijzing sociale woningen;
 • vrijstelling verkeersbelasting, inverkeerstelling en vermindering BTW bij aankoop wagen.

4. Andere sociale voordelen:

Opgepast: elk van deze voordelen heeft, naast het bezit van een medisch attest afgeleverd door de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid, eigen specifieke voorwaarden.