naar inhoud

Praktisch

dienst Openbare Werken

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 39/37/40
fax02 454 19 65
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Meer info

Het openbaar rioleringsstelsel

Rioleringsstelsels (grote weergave)

Vroeger: gemengde rioleringsstelsels

Vroeger werden in Vlaanderen vooral gemengde rioleringsstelsels aangelegd. In de buizen van zulke stelsels kwam zowel het afval- als het regenwater terecht. Zo werden de afvoeren van de keuken, de toiletten, de badkamer, maar ook die van de regenpijpen allen op éénzelfde buis aangesloten.

Het niet-scheiden van afval- en regenwater geeft echter veel problemen:

  • De verdunning van afvalwater: verdund afvalwater kan minder efficiënt worden gezuiverd. Veel bestaande rioolwaterzuiveringsinstallaties hebben daarom een lager rendement;
  • De verlaging van de grondwatertafel: regenwater dat niet in de bodem kan infiltreren, bereikt de grondwatertafel niet. Zo verdroogt het milieu. Ook is er minder grondwater beschikbaar voor bijvoorbeeld de drinkwaterproductie en de landbouw;
  • Het in werking treden van overstorten: bij hevige regen kan het openbaar rioleringsstelsel het volume water niet meer verwerken. Vervuild water uit gemengde openbare rioleringen gaat dan overstorten in oppervlaktewateren zoals beken en grachten. De inspanningen om het oppervlaktewater zuiver te houden, zijn zo gedeeltelijk tevergeefs;
  • Overstromingen: bij hevige stortbuien lopen stroomafwaarts gelegen gebieden het risico te overstromen door snel afstromend water uit hoger gelegen gebieden.

Het scheiden van regen- en afvalwater en het nuttig gebruiken van regenwater kan deze problemen grotendeels verhelpen. Bovendien leidt het gebruik van regenwater tot een lager verbruik van kostbaar drinkwater. Dat betekent een besparing op de drinkwaterfactuur.

Vandaag: gescheiden rioleringsstelsels

Vandaag is het in Vlaanderen algemeen verplicht om bij een nieuwbouw of grondige verbouwing je afval- en regenwater op je eigen terrein te scheiden en een regenwaterput te voorzien.

Ook bij de (her)aanleg van de riolering in je straat, zal steeds de scheiding van het afval- en regenwater worden nagestreefd.

Om te weten welk type rioleringsstelsel in je straat aanwezig is, neem je contact op met de dienst Openbare Werken.

Voor de scheiding van afval- en regenwater gelden de volgende regels:

  • Voor nieuwe gebouwen of bij herbouw is een volledige scheiding van het regen- en afvalwater op het privéterrein verplicht. 'Herbouw' betekent volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening 'een grondige verbouwing waarbij minder dan 60 % van de buitenmuren wordt behouden';
  • Bij werken rond de woning of verbouwingswerken waarbij meer dan 60 % van de buitenmuren wordt behouden, kun je beter het afval- en regenwater al volledig van elkaar scheiden met het oog op de eventuele aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de straat;
  • Voor bestaande gebouwen in een (half)open bebouwing is, bij de aanleg van een gescheiden openbare riolering, een volledige scheiding van het regenwater en het afvalwater verplicht;
  • Voor bestaande gebouwen in een gesloten bebouwing is, bij de aanleg van een gescheiden openbare riolering, de scheiding tussen het regenwater afkomstig van dakvlakken en grondvlakken en het afvalwater enkel verplicht als daarvoor geen leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd.

Aansluiting op het rioleringsnet

Lees hier meer over de aansluiting van je woning op het rioleringsnet.