naar inhoud

Praktisch

dienst Milieu

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 25
fax02 454 19 65
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Meer info

Milieubarometer

Een milieubarometer evalueert de toestand van het milieu aan de hand van indicatoren verspreid over de verschillende milieuthema’s. Mevr. Kristin Peerlinck, student Handelsingenieur aan de HUB, maakte als stage van oktober 2008 tot juni 2010, de milieubarometer op.

De resultaten van de studie kunnen als volgt samengevat worden:

- Volgende 15 indicatoren werden geselecteerd voor de milieubarometer van Asse:

 • totaal aardgasverbruik door de gemeentelijke diensten;
 • totaal elektriciteitsverbruik door de gemeentelijke diensten;
 • papierverbruik per jaar door de gemeentelijke diensten;
 • hoeveelheid gebruikte bestrijdingsmiddelen door de gemeente;
 • totale hoeveelheid huishoudelijk afval;
 • hoeveelheid niet-recupereerbaar huishoudelijk afval;
 • totale hoeveelheid aan opgehaalde sluikstorten per jaar;
 • elektriciteitsverbruik door openbare straatverlichting;
 • huishoudelijk elektriciteitsverbruik per aansluitpunt;
 • huishoudelijk aardgasverbruik per aansluitpunt;
 • zuiveringsgraad van de huishoudens;
 • kwaliteit van het oppervlaktewater (zuurstofhuishouding);
 • leidingwaterverbruik per aangesloten inwoner;
 • nitraatgehalte in de meetplaats van het MAP-meetnet;
 • aantal en aandeel scholen die deelnemen aan het project “Milieuzorg op school”.

- Inzake de interne indicatoren (eerste 4 indicatoren) doet het gemeentebestuur het goed op het vlak van energiegebruik en bestrijdingsmiddelen. Op vlak van papierverbruik is een grondige beleidswijziging nodig: er wordt momenteel nog geen gerecycleerd papier aangekocht voor de gemeentelijke diensten.

- Door een nog steeds stijgend consumptiedrag en stijging van het verpakkingsafval, blijft ook de totale hoeveelheid huishoudelijk afval stijgen. De hoeveelheid restafval is ook hoog t.o.v. andere gemeenten. Acties rond afvalpreventie en sorteren blijven dus noodzakelijk.

- Op het vlak van energieverbruik zien we een daling van het residentieel gebruik maar een stijging van het niet-residentieel gebruik. Ook het energieverbruik van de openbare verlichting blijft stijgen. De bedrijfswereld kan worden overtuigd door als gemeentebestuur het voorbeeld te geven inzake openbare verlichting.

- De zuiveringsgraad stijgt dankzij de vele riolerings- en Aquafinwerken waardoor de achterstand t.o.v. andere gemeenten wordt ingehaald. De laatste jaren wordt de norm voor nitraatgehalte niet meer overschreden in Asse. Het drinkwatergebruik blijft hoog en de oppervlaktewaterkwaliteit blijft gematigd tot slecht. Acties rond hergebruik van regenwater en recente metingen van de oppervlaktewaterkwaliteit zijn nodig.

- De meeste scholen ondertekenden de milieubeleidsverklaring (basis: 71% en middelbaar: 83%), doch weinigen behalen de logo's. Om een mentaliteitswijziging te verkrijgen, blijven milieuacties op scholen zeer belangrijk. Blijvende motivatie vanuit het gemeentebestuur is nodig.

De resultaten van de studie werden voorgesteld aan de milieuraad en werden geïntegreerd bij de actualisatie van het gemeentelijk milieubeleidsplan.