naar inhoud

Praktisch

dienst Milieu

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 25
fax02 454 19 65
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Meer info

Waterkwaliteit

Water is een van de belangrijkste en bovendien onmisbare, maar gelukkig vernieuwbare grondstof in onze samenleving. Watergebruik kan enkel gerechtvaardigd worden als de door de eeuwen heen opgebouwde reserves niet aangetast worden. Bovendien mag het gebruik geen aanleiding geven tot het verspreiden van schadelijke stoffen, die voor lange tijd of voor altijd in het watercircuit terecht komen. Het oppervlaktewater staat immers in verbinding met het atmosferisch water en het grondwater. Een verontreiniging zal dan ook steeds een milieuschadelijk effect hebben op het gehele watersysteem: oppervlaktewater, grondwater, waterbodem, oever en de bijhorende ecosystemen.

Het Geoloket waterkwaliteit bevat kaarten met gegevens over de kwaliteit van het oppervlaktewater en de waterbodem en lozingen in het water.

Oppervlaktewaterkwaliteit

De kwaliteit van het oppervlaktewater is er sterk op achteruitgegaan sinds het begin van de tweede helft van de 20ste eeuw. Slechts sinds enkele jaren wordt er aandacht besteed aan de zuiverheid van het oppervlaktewater en het ecologisch leven in onze beken en rivieren.

De vervuiling van het oppervlaktewater kent vele oorzaken:

 • in de eerste plaats is er het ongezuiverd afvalwater dat door bedrijven en particulieren geloosd wordt in beken en rivieren;
 • vervolgens zijn er de schadelijke stoffen die via bemesting en bestrijdingsmiddelen uit land- en tuinbouw of uit andere activiteiten in het oppervlaktewater terecht komen;
 • tenslotte zijn er de schadelijke stoffen die via de lucht en de neerslag in het water belanden.

Intercommunale Intradura onderzocht reeds enkele jaren de kwaliteit van het oppervlaktewater in opdracht van het gemeentebestuur. Voor volgende waterlopen werden stalen geanalyseerd:

 • IJsenbeek (Terlindenvijverstraat)
 • Gerstebeek (Velm)
 • Molenbeek (Sint-Goriksstraat)
 • Overnellbeek (Pullewouwe)
 • Broekebeek (Asbeekstraat)
 • Broekebeek (Putberg)
 • Kleine Wetsbeek (Buda)
 • Poel Boekfos
 • Zandbeek (Oude Jetseweg)
 • Kloosterbeek (Beneden Vrijlegem)

Putwateronderzoek

Grondwater, een veilig alternatief voor kraantjeswater? Minder dan 2 op 10 putwaters voldoen aan de kwaliteitseisen voor leidingwater. Met andere woorden: de meeste putwaters zijn niet geschikt voor consumptie. Wens je na te gaan of jouw putwater als drinkwater geschikt is, dan kan je het gratis laten analyseren, voor zover dit nog niet de voorbije drie jaar is gebeurd.

Download het aanvraagformulier voor putwateronderzoek.

Grondwatermeetnet

De evolutie van de kwaliteit, het niveau van het grondwaterpeil en de kwaliteit en de omvang van de natuurlijke waterreserves op verschillende diepten moet worden opgevolgd. Het grondwaterpeil is belangrijk voor de landbouw en voor de fauna en flora in de buitengebieden. Om een vermindering of uitputting van de waterreserves in de ondergrond tegen te gaan, moet men nauwgezet de evolutie van de kwaliteit en de aanwezige hoeveelheid opvolgen en bepalen in hoeverre de waterreserves door hemelwater worden aangevuld.

MAP-grondwatermeetnet: de gegevens zijn beschikbaar op de databank “Ondergrond Vlaanderen”

Meer info

Website van de Vlaamse Milieumaatschappij: www.vmm.be