naar inhoud

Praktisch

dienst Milieu

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 25
fax02 454 19 65
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Watertoets

Elk nieuw initiatief waarvoor er een vergunning nodig is (een stedenbouwkundige vergunning, een milieuvergunning of een andere) en elk plan of programma, moet vóór de goedkeuring aan de watertoets onderworpen worden. Alleen wanneer er in geen geval schadelijke effecten voor water te verwachten zijn, zoals bij een jachtvergunning, dan zegt het gezond verstand dat de watertoets zonder voorwerp is.

Meer informatie over de watertoets vind je op www.watertoets.be .

Provinciale hemelwaterverordening

- De provinciale stedenbouwkundige verordening inzake afkoppeling van hemelwater afkomstig van verharde oppervlakten is van toepassing als na aanleg, heraanleg of uitbreiding de totale oppervlakte van alle verhardingen groter dan 150 m2 is. Dergelijke werken zijn steeds vergunningsplichtig.

- De provinciale stedenbouwkundige verordening inzake afkoppeling van hemelwater afkomstig van dakvlakken is van toepassing als na het bouwen, herbouwen of uitbreiden van een gebouw de horizontale dakoppervlakte groter dan 50 m2 is. Ook deze werken zijn steeds vergunningsplichtig.

- De provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot het overwelven van grachten, baangrachten en niet-gerangschikte onbevaarbare waterlopen bepaalt in artikel 4 dat het overwelven of inbuizen van grachten, baangrachten en niet-gerangschikte onbevaarbare waterlopen steeds vergunningsplichtig is.

Meer info op de website van de provincie.

Premie hemelwater- en infiltratievoorzieningen

Het gemeentebestuur verleent een premie voor de installatie van een regenwaterput of aanleg van een infiltratievoorziening enkel bij woningen die NIET verplicht zijn volgens de provinciale stedenbouwkundige verordening. De premieregeling geldt zowel voor woningen als voor lokalen van verenigingen.

De premie voor hemelwaterputten bedraagt € 500 indien de inhoud 50 liter per m² horizontale dakoppervlakte bedraagt met een minimum van 3 000 liter.

De premie voor infiltratievoorzieningen bedraagt € 500 indien minstens 50 m² dakoppervlakte en/of verharding aangesloten wordt.

Rationeel watergebruik

Het gebruik van leiding- en putwater moet verminderd worden door het zuiniger omspringen met deze grondstof en door een gedeeltelijke vervanging ervan door opgevangen hemelwater.

Meer info: www.waterloketvlaanderen.be