naar inhoud

Praktisch

dienst Milieu

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 25
fax02 454 19 65
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Volkstuinen

Verscheidene actoren zijn reeds enkele jaren bezig aan de heropwaardering van het buitengebied rond de woonkern van Zellik aan de rand van Brussel. Zo heeft de Vlaamse regering in december 2010 al de goedkeuring verleend aan het landinrichtingsproject 'Molenbeek en Maalbeek' en werden al heel wat percelen aangekocht in kader van de Lokale Grondenbank. Eén van de doelstellingen binnen dit landinrichtingsproject is de opstart/de herinrichting van volkstuinen. Deze worden voorzien aan de bocht van het Molenbeekdal. Via een volkstuin wordt niet enkel aan ecologisch bewustzijn gewerkt; het is bovendien een ideale uitvalsbasis om te werken aan sociale cohesie, buurtvorming en integratie. De heterogene bevolkingssamenstelling en de verhoogde instroom van anderstaligen in Zellik in beschouwing genomen, is dit een project dat erg welkom is.

Minister Geert Bourgeois, bevoegd voor inburgering, financiert het project met een subsidie van € 50.000 (subsidie flankerend beleid Vlaams Strategisch Gebied Brussel). Het Regionaal Instituut voor Samenlevingsopbouw (RISO) schakelt met deze middelen gedurende drie jaar een opbouwwerker in die het project rond de volkstuinen in Zellik zal trekken. Bijkomend werd een subsidie ontvangen van de provincie Vlaams-Brabant voor de bevordering van de sociale cohesie.

Meer info

Regionaal Instituut voor Samenlevingsopbouw vzw
Erik Béatse, stafmedewerker RISO Vlaams-Brabant
T 016 46 85 11

Blog: http://samentuinen.wordpress.com/
www.risovlb.be