naar inhoud

Praktisch

dienst Milieu

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 25
fax02 454 19 65
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Ecologisch bermbeheer

Bermen zijn uitermate belangrijk voor de versnipperde natuur in Vlaanderen. Alleen al door hun oppervlakte: ze beslaan vele tienduizenden hectaren. In landbouw- en woongebieden zijn bermen vaak nog de enige uitwijkplaats voor planten en dieren. Het is dan ook cruciaal om bermen op een ecologische, veilige en onderhoudsvriendelijke manier te beheren. Niet altijd een eenvoudige taak voor openbare besturen.

Het departement LNE van de Vlaamse overheid stelde een leidraad “Ecologisch bermbeheer” op. Deze publicatie bevat praktische richtlijnen en handvaten om het beheer van bermen op een ecologische en natuurtechnische manier te plannen en uit te voeren.

Intercommunale Intradura stelde in 1999 het bermbeheersplan op voor de gemeente Asse. Het bermbeheersplan werd gunstig beoordeeld door Afdeling Natuur in 1999.

Voor 72 plaatsen gebeurde in juni 1998 een inventarisatie. De verschillende bermtypes werden bepaald en een aangepast bermbeheer werd voorgesteld.

Het huidige bermbeheersplan is aan actualisatie toe. Een nieuwe inventarisatie zal een beeld geven van de evolutie van de vegetatie van de wegbermen sinds 1998. Ook zal een actualisatie van het bermbeheersplan een evaluatie van het gevoerde beheer en een eventuele bijsturing ervan mogelijk maken om zo de biodiversiteit van de wegbermen te verhogen.

Het gemeentebestuur schrijft in op het provinciaal voorstel tot gezamenlijke opmaak van gemeentelijke bermbeheersplannen en zal de meest waardevolle bermen actualiseren.

In het huidige bermbeheersplan van Asse werd ongeveer 48 km berm geïnventariseerd. Hiervan wordt ongeveer 14,5 km beschouwd als waardevolle bermen.