naar inhoud

Praktisch

dienst Milieu

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 25
fax02 454 19 65
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Agrarisch natuurbeheer

Steeds meer landbouwers leveren op één of andere manier een bijdrage aan de zorg voor natuur en landschap. Dat levert hen zowel een extra inkomen als maatschappelijke waardering op. Maar ook natuur en landschap varen wel bij deze evolutie. Landbouwers hebben immers heel wat ervaring met beheerwerken zoals maaien, hooien en snoeien en beschikken ook over de nodige machines. Bovendien zijn ze vertrouwd met de lokale terreinomstandigheden zoals bodemkenmerken en waterhuishouding.

Bedrijfsplanner

Het is niet altijd even gemakkelijk om na te gaan welke beheerovereenkomsten aangewezen zijn op een bedrijf. Doe daarom een beroep op de bedrijfsplanners van de Vlaamse Landmaatschappij. De bedrijfsplanners stellen samen met jou gratis en vrijblijvend een bedrijfsplan op. Dat bedrijfsplan geeft een overzicht van alle erkende subsidiemogelijkheden voor je bedrijf. De bespreking ervan gebeurt bij je thuis en in veel gevallen zullen de bedrijfsplanners samen met jou de betrokken percelen bezoeken. Zo kunnen ze goed inschatten welke beheerovereenkomsten kunnen worden afgesloten. Meteen kunnen ze ook nagaan of je aan alle voorwaarden voldoet voor het sluiten van een of meerdere beheerovereenkomsten.

Beheerovereenkomsten

Ruim 10 jaar geleden sloten landbouwers de eerste beheerovereenkomsten af met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Beheerovereenkomsten zijn contracten waarbij landbouwers gedurende 5 jaar extra inspanningen leveren ten voordele van milieu, natuur en landschap. In ruil voor de geleverde diensten ontvangen zij een jaarlijkse vergoeding van de VLM. Die vergoeding is afhankelijk van de toegepaste maatregel.

Het gamma aan maatregelen is erg divers. Zo bestaan er beheerpakketten voor de aanleg en het onderhoud van poelen en houtkanten, de bestrijding van erosie, de bescherming van bosranden en holle wegen, de verbetering van de waterkwaliteit, de bescherming van akker- en weidevogels, enz. Sommige maatregelen vind je overal in Vlaanderen terug, andere kunnen enkel in bepaalde zones worden toegepast.

Ook in Asse hebben de landbouwers niet stilgezeten. De voorbije jaren kenden vooral de beheerpakketten voor erosiebestrijding (2,08 km) en aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen (1,88 km) succes. In totaal zijn er in onze gemeente bijna 5 km agro-milieumaatregelen aanwezig. Dat resultaat is te danken aan de goede samenwerking tussen de bedrijfsplanner van de Vlaamse Landmaatschappij, het gemeentebestuur, de provinciale erosiecoördinator, Regionaal Landschap Groene Corridor vzw en natuurlijk de landbouwers!

Meer info

Bedrijfsplanner Groene Corridor:

Roald Steeno
VLM Regio Oost - Antwerpen - Limburg - Vlaams-Brabant
Vestiging Leuven: Diestsepoort 6
3000 Leuven
T 016 66 52 93

roald.steeno@vlm.be
www.vlm.be

Overige interessante websites:

www.agroaanneming.be
www.ecokwadraat.be
http://www.rlgc.be/thema/landbouw.html