naar inhoud

Praktisch

dienst Ontwikkelingssamenwerking (Noord-Zuid)

Gasthuisstraat 2
1730 Asse

tel.02 454 19 66
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Wens je langs te komen, maak dan eerst een afspraak.

Gerelateerde pagina's

Subsidies voor projecten ontwikkelingssamenwerking

Bezig met een project rond ontwikkeling? Vraag nu je subsidie aan.

Hoe dien je een subsidieaanvraag in?

De Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking Asse paste zijn subsidiereglement aan om de aanvragen en de behandeling van de toelagen wat te vereenvoudigen. De aanvraagformulieren kan je downloaden of opvragen bij de dienst Ontwikkelingssamenwerking.

 Er worden 4 publieke projectvormen opgenomen:

  • De basissubsidie: werkingskosten. Maximaal 300 euro per jaar per vereniging van de GROSA. Deze toelage kan je aanvragen tot uiterlijk15 april van het lopende subsidiejaar.
  • De inleefsubsidie: vrijwilligerswerk. De subsidie wordt aan een vereniging toegekend die voorziet in de opvang van de vrijwilliger. Maximaal 500 euro per jaar per vereniging. Deze toelage kan je aanvragen tot uiterlijk 15 april.
  • De subsidie voor zuidprojecten: Een vereniging kan per jaar slechts één aanvraag indienen, uiterlijk 15 april van het lopende subsidiejaar.
  • De subsidie voor noordwerking: de toelage van maximaal 600 euro voor sensibiliserende activiteiten in Asse. Subsidies voor noordwerking kunnen aangevraagd worden tot 1 november van het lopende subsidiejaar. Organisatoren dienen ten minste 8 weken voor de activiteit de subsidie aan te vragen.

Met deze subsidies wil het gemeentebestuur verenigingen en andere initiatiefnemers ondersteunen die acties opzetten om de Assese bevolking te sensibiliseren over de Noord-Zuidproblematiek en/of die meewerken aan een concreet ontwikkelingsproject in het Zuiden.

Een beoordelingscommissie  onderzoekt de ingediende aanvragen en formuleert een voorstel naar het college van burgemeester en schepenen i.v.m. de verdeling van het beschikbare budget over de goedgekeurde projecten.

Enkele tips m.b.t. het idee, de planning, de voorbereiding en de uitwerking voor een project in het Zuiden vind je in het document 'Tips voor de organisatie van een sensibiliserende activiteit'.