naar inhoud

Praktisch

dienst Cultuur

Huinegem 4
1730 Asse

tel.02 456 01 66
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Na afspraak

Meer info

Cultuurbeleidsplan

Na een intensief planningsproces formuleerden de Openbare Bibliotheek, het Cultuurcentrum en de dienst Cultuur in het cultuurbeleidsplan de strategische doelstellingen voor het lokaal cultuurbeleid van 2008 tot 2013. Het Cultuurbeleidsplan 2008-2013 werd met algemene stemmen goedgekeurd door de Gemeenteraad op 11 december 2007.

De cultuurbeleidscoördinator is m.b.t. cultuur de bemiddelaar tussen wat leeft in de gemeente en het beleid. De cultuurbeleidscoördinator verzorgt de coördinatie van de opmaak en de uitvoering van het gemeentelijk cultuurbeleidsplan.

In dit plan wordt bepaald:

  • waar de gemeente met cultuur en het cultuurleven naartoe wil op langere termijn;
  • hoe dit doel bereikt zal worden;
  • hoe vastgesteld zal worden of de doelstellingen bereikt zijn.

Bij het planningsproces worden alle culturele actoren uit Asse betrokken.

Actieplan 2012

In het Actieplan 2012 worden de strategische doelstellingen van het cultuurbeleidsplan 2008-2013 vertaald in prioritair gestelde acties.

Deze acties vind je terug onder 6 grote noemers:

  • aanbod, spreiding en participatie;
  • gemeenschapsvorming;
  • erfgoed;
  • interculturaliseren;
  • informatie en communicatie;
  • nieuwe polyvalente zaal.

Heb je vragen over of suggesties voor het cultuurbeleid in Asse, neem dan contact met de cultuurbeleidscoördinator.

Meer info

Katelijn Ringoot
Gemeenteplein 1
1730 Asse
T 02 454 19 12
katelijn.ringoot@asse.be