naar inhoud

Praktisch

dienst Sociale Zaken-Integratie

Sociaal Huis
Gasthuisstraat 2
1730 Asse

tel.02 454 19 10
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag t.e.m. vrijdag: van 08.30 u. tot 11.30 u. 

Vrijwilligersverzekering (gratis)

Vrijwilligers zetten zich belangeloos en gedreven in, in sport- en vrouwenbewegingen, scholen, natuurverenigingen, buurtwerking,… Dit engagement draagt op een onbetaalbare wijze bij tot een nieuwe samenleving. Vrijwilligers mogen dan ook zeker niet de dupe worden als er tijdens hun activiteiten een ongeval plaatsvindt!

De nieuwe wet op het vrijwilligerswerk zorgt voor een betere bescherming van de vrijwilliger. De provincie Vlaams-Brabant biedt nu ook een specifieke gratis vrijwilligersverzekering aan voor àlle vrijwilligers. Zo hoeft niemand het risico te lopen op te draaien voor de financiële gevolgen van zijn engagement.

Met middelen van de Nationale Loterij wordt een polis aangeboden die alle activiteiten dekt die in de ruime betekenis als vrijwilligersactiviteiten beschouwd worden. Zowel burgerrechterlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand als lichamelijke ongevallen werden hierin opgenomen. De polis dekt maximaal 100 vrijwilligersdagen per organisatie, per jaar en per vrijwilliger (bijv. 4 activiteiten met 25 vrijwilligers die zich 1 dag inzetten of 10 activiteiten met 10 vrijwilligers). De verzekering is vooral bedoeld om occasionele of tijdelijke activiteiten te verzekeren.

De procedure wordt zo eenvoudig mogelijk gehouden.

Procedure deel 1: Aanvraag tot erkenning als vrijwilligersorganisatie

  • Neem een afspraak met de loketmedewerker vrijwilligerswerk, T 02 454 19 27, cultuurdienst@asse.be;
  • Vul (samen met de loketmedewerker) het aanvraagformulier in;
  • Op basis van de gegevens uit het aanvraagformulier adviseert het gemeentebestuur en beslist de provincie of je organisatie al dan niet erkend wordt en dus gebruik kan maken van de verzekering;
  • Organisaties die erkend worden, ontvangen een attest met erkenningsnummer en de nodige documenten om de activiteiten te verzekeren bij de verzekeringsmaatschappij;
  • Doe tijdig je aanvraag! Hou er rekening mee dat er tussen het tijdstip van je aanvraag en het tijdstip waarop de beslissing van de provincie aan jou wordt meegedeeld, 6 weken kunnen liggen.

Procedure deel 2: Aangifte activiteiten

  • Ingeval van erkenning, kan de vrijwilligersorganisatie haar activiteiten doorgeven aan de verzekeringsmaatschappij waarmee de provincie een contract heeft afgesloten, namelijk Belfius;
  • Geef je activiteiten aan via de formulieren die je van de provincie ontving. Je vindt meer informatie op de website van Belfius: http://www.belfius-verzekeringen.be/dossier-en-achtergrondinformatie/vrijwilligerswerk/#.WAhw_Mn2tf8
  • De aangifte van de activiteit bij Belfius gebeurt ten laatste 3 werkdagen vóór de dag van de activiteit;
  • Belfius bezorgt je een bevestiging van ontvangst en laat je ook tijdig weten of jouw activiteit aanvaard wordt.

Enkele voorbeelden ter verduidelijking.

- Ons wijkcomité kreeg 100 vrijwilligersdagen. Wij organiseren op zaterdag een wijkbarbecue waaraan 20 vrijwilligers meewerken. Ik doe een aangifte bij de verzekeringsmaatschappij voor deze activiteit waarbij ik 20 vrijwilligersdagen doorgeef. Onze organisatie heeft nog 80 vrijwilligersdagen over.

- Ons actiecomité heeft momenteel 60 vrijwilligersdagen over. Wij organiseren op zaterdag een benefietfuif. Op vrijdag komen er 10 vrijwilligers de tent optrekken en alles klaarzetten. Op zaterdag zijn er 30 vrijwilligers aanwezig en op zondag komen er 15 helpen om op te ruimen. Ik doe een aangifte bij de verzekeringsmaatschappij voor deze activiteit waarbij ik voor vrijdag, zaterdag en zondag respectievelijk 10, 30 en 15 vrijwilligersdagen doorgeef. Onze organisatie heeft nog 5 vrijwilligersdagen over.

Met de nieuwe brochure Beter verzekerd? willen we het werkveld op een zo eenvoudig mogelijke manier informeren over deze niet zo eenvoudige materie. Daarom bulkt de brochure niet van juridisch taalgebruik er wordt niet steeds verwezen naar wetteksten, uitvoeringsbesluiten, rechtspraak en word je niet geconfronteerd met mogelijke tegengestelde meningen of interpretaties.

Er wordt gepoogd om de begrippen zo duidelijk mogelijk te verklaren en de impact van de vrijwilligerswet op de dagelijkse werking van de organisaties te lichten.

Wens je een brochure? Contacteer de dienst Cultuur, T 02 454 19 27, cultuurdienst@asse.be