naar inhoud

Asse vandaag

Asse is een Vlaamse gemeente (4.976 ha) die behoort tot de provincie Vlaams-Brabant en het arrondissement Halle-Vilvoorde. In haar huidige vorm is ze ontstaan op 1 januari 1977 door de samenvoeging van de gemeenten Asse, Bekkerzeel, Kobbegem, Mollem, Relegem en Zellik. op 1 januari 2013 telde Asse 31 462 inwoners waarvan 15 227 mannen en 16 235 vrouwen.

Sinds de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 is er een bestuursmeerderheid van CD&V, Open VLD en SP.A.

Kies- en gerechtelijke indeling:

1) Kiesindeling

* Kamer van Volksvertegenwoordigers
Arrondissement: Brussel-Halle-Vilvoorde
Kanton: Asse

* Senaat
Arrondissement: Brussel-Halle-Vilvoorde
Kanton: Asse

* Provincieraad
Arrondissement: Halle-Vilvoorde
Kanton: Asse

2) Gerechtelijke indeling

* Vredegerecht                         : Neerstraat 11, 1730 Asse, T 02 452 66 10
* Politierechtbank                     : Bolwerkstraat 25, 1800 Vilvoorde, T 02 255 31 70
* Arbeidsrechtbank                   : Poelaertplein 3, 1000 Brussel, T 02 508 61 54
* Rechtbank van Koophandel   : Waterloolaan 70, 1000 Brussel, T 02 508 61 11
* Rechtbank van Eerste Aanleg: Quattre Brasstraat 13, 1000 Brussel, T 02 508 61 11