naar inhoud

Praktisch

dienst Ruimtelijke Ordening

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 32/34/35/36
fax02 454 19 65
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Meer info

Buurt- en voetwegen

Voetweg (grote weergave)

Buurt- en voetwegwijzigingen kunnen slechts verantwoord zijn omwille van het algemeen nut. Vele buurtwegen hebben immers een recreatieve, landschappelijke en cultuurhistorische waarde.

Hoofdstuk III van de wet van 10 april 1841 op de buurtwegen beschrijft de procedure voor het wijzigen van buurt- en voetwegen.

Elke aanvraag tot wijziging (afschaffen, verplaatsen) aan een buurt- of voetweg, opgenomen in de atlas der buurtwegen, moet volgende documenten bevatten:

 • Een verzoekschrift tot de buurt- en/of voetwegwijziging (grondige motivatie);
 • Een plan (6 exemplaren) met:
  • Uittreksel uit de atlas van de buurtwegen;
  • Aanduiding van de wijziging (in voorkomend geval de vroegere wijzigingen aanduiden);
  • Vermelding van het nummer van het detailplan;
  • Inkleuring van de buurt- en/of voetweggedeelten en aanduiding met letters. De volgende kleuren moeten verplicht worden gebruikt:
   • geel (bestaand en te behouden),
   • groen (nieuwe ligging),
   • rood (af te schaffen);
  • Toevoeging van een duidelijke legende, waarbij de gebruikte kleuren worden toegelicht;
  • Vermelding van de lengtes, breedtes en oppervlakten van de te wijzigen buurt- en/of voetweggedeelten;
  • De nieuwe ligging van de buurt- en/of voetweggedeelten moeten ondubbelzinnig vastliggen (bijv. t.o.v. vaste constructies of perceelsgrenzen, indien nodig zelfs in coördinaten);
  • In voorkomend geval moet ook rekening worden gehouden met de nieuwe toestand na ruilverkaveling;
  • Een uittreksel uit het kadasterplan;
 • Een uittreksel uit het stratenplan of stafkaart met situering van de buurt- en/of voetwegweg;
 • Eventuele andere plannen (verkavelingsplan, ...);
 • Min. 3 foto's.

Na indiening wordt het dossier onderworpen aan een openbaar onderzoek (gedurende 15 dagen).

Eventuele bezwaren tegen de aangevraagde verplaatsing of afschaffing kunnen gedurende deze periode worden ingediend.

Er wordt ook een schattingsverslag aangevraagd. Mogelijk bekomen één of meerdere percelen een meerwaarde. Deze dient betaald na de goedkeuring door de bestendige deputatie.

Na advies van de gemeenteraad gaat het dossier naar de provincie Vlaams-Brabant. Het dossier wordt goedgekeurd door de bestendige deputatie.

Deze procedure kan meerdere maanden in beslag nemen.

Meer info

Danny Van Roy
T 02 454 19 38
groendienst@asse.be