naar inhoud

Praktisch

dienst Ruimtelijke Ordening

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 32/34/35/36
fax02 454 19 65
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Detailhandelsstructuurplan

Uit voorgaande studies blijkt dat de kern van Asse, ondanks haar ligging en mogelijke invloedssfeer, onvoldoende commerciële aantrekkingskracht uitoefent in de ruimere omgeving rond de as Aalst-Brussel onder meer wegens een te beperkt winkelaanbod.

Uit de recente analyse van het detailhandelsapparaat in 2008, blijkt dat er zich naast het centrum-kern, vooral in de voedingssector, andere complementaire subcentra hebben ontwikkeld. Enerzijds langs de Nerviërsstraat met als belangrijkste bestemming zone Colruyt en anderzijds langs de Brusselsesteenweg op Walfergem, de zones Delhaize en Aldi.

Aansluitend bij deze complementaire subcentra is er een verdere ontwikkeling geweest van meer ruimtebehoevende commerciële inplantingen in de niet-voedingssector.

Op basis van diverse criteria kan de invloedssfeer van Asse-centrum voorzichtigheidshalve minimaal op 45.000 inwoners worden geschat. Het voorgestelde ruimtelijk detailhandelsplan voorziet de uitbouw van Asse centrum-kern tot bovenlokaal kleinstedelijk winkelcentrum vooral met bestemming voor persoonsgebonden sectoren. De verwezenlijking van de publiek-private samenwerking Hopmarkt is hiervoor het speerpuntproject.

De bestaande complementaire grootschalige detailhandelsconcentraties in de Nerviërsstraat en op de Brusselsesteenweg zullen beperkt worden uitgebouwd tot leefbare en meer bereikbare bovenlokale clusters zonder lintbebouwing. Lokaal verzorgende kernen zijn Zellik met ongeveer 9.000 inwoners en de andere commercieel leefbare kernen met ongeveer 2.000 inwoners en meer zoals Asse-Terheide, Mollem, Krokegem, Walfergem en Relegem.

Commercieel niet-leefbare kernen zijn Asbeek, Bekkerzeel, Kobbegem en Bollebeek.

Met de hypothese dat door de uitbouw van een aantrekkelijk winkelcentrum inbegrepen de vermelde subcentra, ook een groter marktaandeel van 56 % in plaats van de huidige 40 % kan worden bereikt, wordt de additionele leefbare winkelvloeroppervlakte op 12.850 m² geschat.

Dit brengt het totaal op 40.628 m² winkelvloeroppervlakte in plaats van de huidige 27.778 m². Hierdoor zou Asse op het niveau komen van de andere regionale winkelcentra in de Brusselse omgeving, zoals Halle en Vilvoorde.

Het voorgestelde detailhandelsplan per sector legt de klemtoon op de prioritaire uitbouw van persoonsgebonden sectoren die er embryonaal aanwezig zijn maar die er slechts verder kunnen gedijen in een aantrekkelijk winkelgebied door toevoeging van winkeloppervlakte voor zowel lokale als nationale enseignes. Het leefstijlkarakter van dit centraal winkelgebied kan worden bevorderd door de integratie van culturele, sociale, administratieve, recreatieve, ecologische, culinaire en andere functies die het bestemmingskarakter van Asse centrum kern helpen versterken. Een stedenbouwkundig doordachte aanleg van pleinen en openbaar domein met architecturale vernieuwing, groenvoorziening, rustplaatsen, verlichting, parkeermogelijkheid op voetafstand kunnen de ruimtelijke kwaliteit en de visuele aantrekkelijkheid bevorderen. Buiten de klemtoon op de ‘persoonsgebonden’ sectoren zoals kleding, schoenen, enz. kunnen andere sectoren zoals ‘voeding, gezondheid en drugstore’ de koopbinding helpen verhogen, de nabijheidsinkopen bevorderen en zo de mobiliteit helpen inperken. Ook de sectoren ‘multimedia en sport/spel/studie’ bepalen mede de aantrekkelijkheid van het winkelaanbod vooral voor de jeugd. Hier heeft Asse om historische redenen een achterstand opgelopen en is een inhaalbeweging nodig. Tenslotte is er de sector ‘huis en tuin’ die ongeveer 15 % in het huishoudbudget vertegenwoordigt en die ook kansen biedt in Asse na vertrek van IKEA uit Ternat.