naar inhoud

Praktisch

dienst Ruimtelijke Ordening

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 32/34/35/36
fax02 454 19 65
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Stedenbouwkundige vergunning

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat ingrepen die impact hebben op de ruimtelijke ordening vergunningsplichtig zijn. De Vlaamse regering heeft een aantal van deze ingrepen bij besluit vrijgesteld van de vergunningsplicht. Voor een aantal ingrepen heeft zij tevens de vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht.

Hier kan je nagaan of je geplande werken al dan niet vrijgesteld zijn van vergunning, vergunningsplichtig of meldingsplichtig zijn.

Architect nodig?

Als een vergunning niet nodig is, is de medewerking van een architect ook niet nodig. De werken kunnen dan meteen beginnen.

Voor werken waarvoor wel een stedenbouwkundige vergunning nodig is, is in principe ook de medewerking van een architect verplicht.

Een besluit van de Vlaamse regering stelt een aantal ingrepen vrij van de medewerking van een architect.

Deze lijst vind je hier.

Procedure

Een stedenbouwkundige vergunning dien je aan te vragen bij de dienst Ruimtelijke Ordening. Er dient rekening gehouden te worden met de stedenbouwkundige verordening met betrekking tot nachtwinkels.

De procedure om een vergunning aan te vragen vind je hier.

Formulieren

Je kan alle aanvraagformulieren downloaden op de website van de Vlaamse overheid, departement Ruimtelijke ordening.

In zitting van 21 oktober 2013 keurde het college van burgemeester en schepenen ook een gemeentelijk reglement betreffende de financiële waarborg ter realisatie van voorwaarden en lasten opgelegd bij het verlenen van stedenbouwkundige vergunningen of verkavelingsvergunningen goed.