naar inhoud

Praktisch

dienst Ruimtelijke Ordening

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 32/34/35/36
fax02 454 19 65
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Gewestelijk en provinciaal ruimtelijk structuurplan

Gewestelijk ruimtelijk structuurplan

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is een wetenschappelijk onderbouwde visie over hoe we in Vlaanderen met onze schaarse ruimte moeten omgaan om een zo groot mogelijke ruimtelijke kwaliteit te krijgen. Het is sinds 1997 van kracht als kader voor het ruimtelijk beleid.

Het plan stelt dat we de resterende open ruimte maximaal moeten beschermen en de steden herwaarderen zodat zij aangename plekken worden om te leven. Deze visie wordt volgens vier invalshoeken uitgewerkt: voor de stedelijke gebieden, het buitengebied, de economische gebieden en de lijninfrastructuur.

Provinciaal ruimtelijk structuurplan

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant schept een kader voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen.

  • Hoeveel woningen moeten er nog gebouwd worden en waar?
  • Moeten er nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld worden, waar moeten deze gelegen zijn en hoe groot zouden ze moeten zijn?
  • Welke ruimte moet er vrijgehouden worden voor natuur en landbouw?

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant probeert op al deze vragen een antwoord te bieden. Het is geen plan in de enge betekenis van het woord. Het is een beleidsdocument waarin je kan terugvinden hoe we in de toekomst onze ruimte willen organiseren.

Meer info vind je hier.