naar inhoud

Praktisch

dienst Milieu

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 25
fax02 454 19 65
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Trage wegen

Trage wegenplan

Het gemeentebestuur is al geruime tijd actief op het vlak van buurt- en voetwegen.

Vanuit de werkgroep en onder begeleiding van vzw Trage Wegen werd een plan 'Trage Wegen' opgemaakt. Het grondgebied van de gemeente werd opgedeeld en verdeeld over de verenigingen om zo alle trage wegen te inventariseren. De toegankelijke wegen werden in groen en de niet-toegankelijke werden in rood aangeduid. Er werd eveneens een prioriteitentabel opgemaakt voor de te openen trage wegen. De trage wegen met prioriteit 1 (belangrijke verbindingswegen) worden opnieuw opengesteld of de toegankelijkheid wordt verbeterd.

De provincie startte een geoloket 'Atlas der Buurtwegen' op. Met deze digitale Atlas der Buurtwegen ontdek je welke buurt- en voetwegen er in je omgeving bestaan. Raadpleeg de Atlas der Buurtwegen digitaal.

Werkgroep Trage Wegen

Vanuit de Milieuraad werd er in 2007 een werkgroep opgestart met o.a. wandel- en natuurverenigingen, afgevaardigden van de Milieu- en Landbouwraad, groendienst, technische dienst, schepenen,... met als doel te werken rond de openstelling en het onderhoud van wandel- en buurtwegen.

Dag van de Trage Weg

De geopende en verbeterde trage wegen worden elk jaar ingewandeld tijdens de Dag van de Trage Weg. De voorbereidende werken worden uitgevoerd door de technische dienst (opmaak plannen, onderhandelingen met eigenaars) en de groendienst (maaien, verwijderen van takken,...).

Vanaf 2010 plaatst het bestuur naambordjes bij de ingewandelde trage wegen. Volgende trage wegen werden reeds benoemd volgens de oorspronkelijk naam uit de Atlas der Buurtwegen:

 • Buurtweg nr. 72: Potteelse weg
 • Voetweg nr. 49: Verleening weg
 • Buurtweg nr. 41: Boegtweg
 • Voetweg nr. 154: Dweerschen Broekkeweg
 • Voetweg nr. 94: Leyde weg
 • Voetweg nr. 97: Budaweg
 • Voetweg nr. 103: Keyerweg
 • Voetweg nr. 37: Vogelezang weg
 • Voetweg nr. 59: Dorpveld weg
 • Voetweg nr. 96: Kleynen Dorpveldweg
 • Voetweg nr. 91: Cravaille weg
 • Voetweg nr. 11: Bosveldweg
 • Voetweg nr. 106: Karteloweg
 • Voetweg nr. 106: Meuleweg
 • Voetweg nr. 73: Walfergemweg
 • Voetweg nr. 19: Kerselaarweg
 • Voetweg nr. 14: Mulweg
 • Voetweg nr. 164: Lantierenhoutweg
 • Voetweg nr. 125: Kapelleweg

Meer info

dienst Milieu, T 02 454 19 23, milieu@asse.be
vzw Trage Wegen, T 02 204 09 70, info@tragewegen.bewww.tragewegen.be