naar inhoud

Praktisch

dienst Mobiliteit

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 62
fax02 454 19 65
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u. en

Meer info

Bewegwijzering

Om een wirwar aan signalisatie te voorkomen werd het koninklijk en het ministerieel besluit van 1 februari 1991 van kracht. Het doel hiervan is te streven naar meer uniformiteit en samenwerking op vlak van signalisatie.

Aanvraag bewegwijzering

De door het publiek bezochte etablissementen en plaatsen die bewegwijzerd wensen te worden overeenkomstig de vigerende wettelijke bepalingen dienen hiervoor vergunning te bekomen van het college van burgemeester en schepenen.

Het gemeentebestuur staat in voor de aankoop en de plaatsing van alle materialen en hulpmiddelen, nodig voor de bewegwijzering.

De aanvrager zal voor elke wegwijzer waarvoor door het college van burgemeester en schepenen vergunning werd verleend, aan de gemeente een retributie betalen.

De aankoop en de plaatsing van de wegwijzer(s) zal plaatshebben nà ontvangst van de verschuldigde retributie.

Indien wegwijzers, geplaatst volgens de bepalingen van dit reglement, vervangen of vernieuwd moeten worden, om het even welke de oorzaak hiervan weze, dan zal dit pas gebeuren nadat de verantwoordelijke van het te bewegwijzeren etablissement schriftelijk heeft verklaard dat hij alle hieraan verbonden kosten zal vergoeden aan de gemeente.