naar inhoud

Praktisch

dienst Milieu

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 25
fax02 454 19 65
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Energiepremies

Een overzicht van alle bestaande energiepremies vind je op www.energiesparen.be

Premies van netbeheerder Eandis

Eandis staat voor Elektriciteit, Aardgas, Netten en Distributie. Zo zorgt Eandis voor de aanleg en het onderhoud van de distributienetten voor elektriciteit, aardgas en openbare verlichting. Eandis plaatst ook aansluitingen en meetinstallaties of past deze aan, verhelpt storingen en defecten en zorgt voor de opname van de meterstanden.

Als bedrijf met een maatschappelijke opdracht bevordert Eandis het zuinig gebruik van energie en organiseert het de energielevering bij mensen met betaalmoeilijkheden.

Al die taken voert Eandis uit in opdracht van de gemengde Vlaamse distributienetbeheerders. In Asse is dat Iverlek.

Rationeel energiegebruik

Energie gaat vandaag nog te veel verloren langs ramen, muren en deuren. Door energie efficiënt te gebruiken, kan je al heel wat besparen.

Je kan bij hen niet alleen terecht voor advies over rationeel energiegebruik. Je komt ook in aanmerking voor premies als je investeert in energiezuinige toepassingen.

Premies aanvragen kan heel eenvoudig via de website http://www.eandis.be/eandis/klant/k_premies.htm.

Wie de voorkeur geeft aan papier, kan ook het gewenste premieformulier afdrukken en ingevuld sturen naar: Eandis REG-afdeling, Postbus 50, 9700 Oudenaarde, reg@eandis.be, T 078 35 35 34, F 09 263 48 56.

Als je niet over een internetaansluiting beschikt, kan je Eandis bereiken op volgend telefoonnummer: 078 35 35 34 of even langs gaan in één van de klantenkantoren.

Heb je nog vragen of wens je advies over energiezuinige toepassingen, aarzel dan niet om de REG-afdeling te contacteren via bovenstaande contactgegevens.

Federale subsidies

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen in woningen. Informatie over de fiscale maatregelen voor energiebesparing:
Federale Overheidsdienst Economie , K.M.O., Middenstand en Energie, T 02 201 26 64, www.energie.mineco.fgov.be

Gewestelijke subsidies

- Fotovoltaïsche panelen: www.vreg.be

- Verbeteringspremie voor woningen: www.wonenvlaanderen.be/premies

Provinciale subsidies

Procedure aanvraag provinciale premie dak- en buitenmuurisolatie, superisolerende beglazing en dak-en vloerisolatie. Meer info: Provincie Vlaams-Brabant, www.vlaamsbrabant.be

Premie voor superisolerende beglazing in bestaande woningen

De premie is gekoppeld aan de premie van de netbeheerder en wordt toegekend onder dezelfde voorwaarden. De premie geldt enkel voor particulieren met een beperkt gezamenlijk belastbaar inkomen en voor eigenaars van een verhuurde woning.
Lees meer op www.vlaamsbrabant.be/superisolerendebeglazing

Aanpassingspremies voor woningen van ouderen en personen met een handicap

Parallel met de beslissing van Vlaanderen heeft ook de provincie de begrenzing van het kadastraal inkomen (K.I.) opgeheven. Voortaan kan deze premie eveneens online aangevraagd worden.
Lees meer op www.vlaamsbrabant.be/aanpassingspremies

Meer info over leningen, premies en subsidies van de provincie.