naar inhoud

Praktisch

dienst Milieu

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 25
fax02 454 19 65
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Meer info

Hernieuwbare energie

Visienota van het bestuur

Het gemeentebestuur van Asse stelde een visienota op om projecten rond duurzame energie te promoten en te coördineren. De uiteindelijke gemeentelijke visienota 'Hernieuwbare energie' en de nota van cvba Ecopower 'Asse Stroomt!' werden besproken in een open milieuraad en in de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO). De twee nota's werden gunstig geadviseerd en door de gemeenteraad in juni 2009 unaniem goedgekeurd.

De gemeentelijke visienota bespreekt de verschillende mogelijkheden van hernieuwbare energie in Asse: windenergie, waterkracht, zonne-energie en biobrandstof. Er worden 5 zones afgebakend waarbinnen de plaatsing van windturbines kan worden onderzocht. De nota van Ecopower onderzoekt deze zones uitgebreid en stelt verschillende scenario’s voor. Zowel gemeente als inwoners kunnen hierbij voordeel halen.

De milieuraad beschreef de samenwerking met Ecopower als volgt:
De gemeente Asse heeft het potentieel om ‘Asse Stroomt’ tot een pioniersproject te laten uitgroeien. Naast de mogelijke nevenprojecten zal de gemeente een zekere uitstraling krijgen en een voorbeeldfunctie dragen rond de haalbaarheid van de Kyotodoelstellingen. Via brede informatiecampagnes en via participatie van de bevolking kan een degelijk draagvlak gecreëerd worden.
Ecopower als open coöperatie met duurzame projecten als belangrijkste doel en winst als noodzakelijkheid voor de leefbaarheid van het bedrijf, is een mogelijke partner voor de creatie van dit draagvlak en het verwezenlijken van de gemeentelijke visie rond hernieuwbare energie.

Windmolens

De aangeduide zoekzones werden onderzocht op mogelijke inplantingplaatsen voor windturbines. De milieuvergunning voor 2 turbines in het Researchpark van Zellik werd afgeleverd, maar de bouwvergunningsaanvraag werd niet behandeld wegens negatief advies van Belgocontrol (staat in voor de luchtverkeersveiligheid rond Zaventem). Ook de windturbines waarvoor recht van overgang (Syntra) en recht van opstal (Asphaltco) werden toegestaan (gemeenteraad 22/11/2010) kunnen niet mee opgenomen worden volgens de huidige criteria van Belgocontrol.

Na onderhandelingen met Belgocontrol wordt nu een park van vier windturbines, met een maximale masthoogte van 104 meter, een tiphoogte van maximaal 150 meter en een rotordiameter van maximaal 92 meter, rond industriezone Z.5. Mollem voorgesteld. De molens zullen samen ongeveer 19 GWh opleveren, goed voor het verbruik van gemiddeld 5 400 gezinnen of 17 000 inwoners. Er is een ruime afstand tot het woongebied.

Ecopower wenst voor de 4 turbines bouw- en milieuvergunningaanvragen in te dienen. Het is de Vlaamse overheid en de provincie die respectievelijk de bouw- en milieuvergunning aflevert.