naar inhoud

Praktisch

dienst Milieu

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 25
fax02 454 19 65
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Meer info

Ecoscore

Het verkeer is een zeer belangrijke bron van verontreinigende stoffen in ons milieu.

We kunnen als individu en als gezin zorgen voor minder luchtvervuiling en minder CO2-uitstoot in het verkeer. Daar waar mogelijk kan je kiezen om het openbaar vervoer of de fiets te nemen. Indien het toch wenselijk is om de auto gebruiken, kan je een meer milieuvriendelijke rijstijl aannemen, maar je zou ook kunnen kiezen voor een milieuvriendelijke wagen.

We praten als het over auto's gaat, vooral graag over het model en de cilinderinhoud, maar hoe scoort een auto op het vlak van milieu? De Vlaamse overheid ontwikkelde daarom de ecoscore. Voor elk wagentype en model werd via de ecoscore, een cijfer van 0 tot 100, de impact op het milieu en het klimaat uitgedrukt. Hoe hoger de score, hoe milieuvriendelijker de wagen.

De ecoscore van een voertuig is te vinden op http://www.ecoscore.be. Op deze site kun je de ecoscore van zowel nieuwe als oude voertuigen vinden. Zo kunnen auto's gemakkelijk onderling met elkaar worden vergeleken.

De ecoscore houdt niet alleen rekening met de uitstoot van CO2, dat als broeikasgas het klimaat beïnvloedt, maar ook met emissies die een negatieve impact hebben op de gezondheid, zoals fijn stof en stikstofoxiden. De ecoscore houdt ook - maar in mindere mate - rekening met de geluidshinder.

Wanneer een voertuig lager dan 50 scoort, wordt dit als zeer milieuonvriendelijk beschouwd. Een score van meer dan 70 duidt op een milieuvriendelijke wagen.

Je kan op deze website ook de brochure "De ecoscore, winst voor mens en milieu" downloaden. Hierin vind je een overzicht van allerlei steunmaatregelen.

Verzamel dus alle gegevens over je wagen en doe de test! Raadpleeg de site zeker voor je een nieuwe wagen aanschaft.

Luchtverontreiniging door verkeer in de gemeente Asse

Het gemeentebestuur liet in 2009 een studie opmaken rond ‘Luchtverontreiniging door verkeer in de gemeente Asse’. Dhr. Mattias Spotbeen stelde de studie op als masterproef tot het behalen van de graad van Master Handelsingenieur aan de Hogeschool-Universiteit Brussel (HUB).

Door knelpuntanalyse van de luchtverontreiniging door verkeer werden 6 knelpuntstraten in de gemeente onderzocht:

 • Nieuwstraat
 • Steenweg
 • Huinegem
 • Prieelstraat
 • Brusselsesteenweg
 • Willem De Ganckstraat

Op korte termijn (2010) worden voor alle straten behalve de Brusselsesteenweg de grenswaarden overschreden. Op lange termijn (2015), rekening houdende met een verminderde uitstoot van de voertuigen, overschrijden enkel de Steenweg en de Nieuwstraat de normen. Het betreft overschrijdingen van stikstofoxiden en fijn stof.

Volgende acties worden voorgesteld om de luchtkwaliteit te verbeteren op korte en lange termijn:

 • uitvoeren van het mobiliteitsplan, in bijzonder het verkeersvrij maken van het centrum van Asse; verschuiving van parkings naar de rand en uitbreiding van fietsroutes en openbaar vervoer;
 • realisatie van de volledige ring (3 fasen) rond Asse om het doorgaand verkeer (70%) uit het centrum te weren;
 • aanbrengen van verkeersborden naar de industriezones om het vrachtverkeer uit het centrum te weren (aan station en op E40);
 • opzetten van een informatiecampagne rond de omleggingen voor vrachtverkeer;
 • doorgaand verkeer onmogelijk maken in de Willem De Ganckstraat;
 • tweejaarlijkse opvolging van de geselecteerde straten.

Het college besliste de voorgestelde acties met de betrokken diensten verder uit te werken , rekening houdende met de resultaten van het eindwerk.