naar inhoud

Praktisch

dienst Milieu

Administratief centrum (1ste verdieping)
Gemeenteplein 1
1730 Asse

tel.02 454 19 25
fax02 454 19 65
e-mail visitekaartje

Openingstijden

Maandag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Dinsdag: 08.00 u. tot 12.00 u. - 14.00 u. tot 19.00 u.
Woensdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Donderdag: 08.30 u. tot 12.00 u.
Vrijdag: 08.30 u. tot 12.00 u.

Meer info

Duurzame mobiliteit

Mobiliteit is een steeds belangrijker thema in onze maatschappij. Bijna dagelijks zijn er in de nieuwsberichten items over files, verkeersongevallen en andere mobiliteitsonderwerpen. Aan mobiliteit is ook een belangrijk milieu-aspect verbonden. Onze vervoerswijzen veroorzaken alsmaar meer milieuproblemen: luchtvervuiling, bodemverontreiniging, lawaaihinder, versnippering van gebieden en onveiligheid voor mens en dier. Omdat we allen betrokken partij zijn, kan iedereen zijn steentje bijdragen om tot een meer milieuvriendelijke mobiliteit te komen.

Het gemeentebestuur zorgt voor een terugbetaling van het openbaar vervoer via het derde-betalersysteem, breidt het aantal lijnbussen uit, legt meer fietspaden aan en voert snelheidsremmende maatregelen uit.

Intern kocht het gemeentebestuur dienstfietsen aan, lichtte het het gemeentelijk wagenpark op milieuvriendelijkheid door, organiseert het jaarlijks een autoloze werkdag en een autoloze zondag en neemt het deel aan de actie 'Ik Kyoto'.

Het gemeentebestuur stelde een mobiliteitsdeskundige aan en plant de actualisatie van het mobiliteitsplan.

Vanuit de Milieuraad werd een werkgroep opgestart om samen met het gemeentebestuur en de wandel- en natuurverenigingen te werken rond het openstellen en onderhouden van wandel- en buurtwegen. Jaarlijks worden er, tijdens de 'Dag van de Trage Weg', enkele trage wegen opnieuw opengesteld en ingewandeld. Met al deze maatregelen en een uitgebreide sensibilisatiecampagne wenst het gemeentebestuur milieuvriendelijk verkeer te promoten: te voet, met de fiets, via openbaar vervoer of carpooling. Het doel is om zoveel mogelijk de auto thuis te laten!

Meer info

www.duurzamemobiliteit.be

www.mobiel21.be

Brochure '40 tips voor Milieuvriendelijke Mobiliteit' krijg je bij de dienst Milieu of via www.vlaams-brabant.be